Công ty Singapore nắm 49% pin thỏ

GP Battery International Co., Ltd. có trụ sở tại Singapore tuyên bố sẽ mua 1,37 triệu cổ phiếu của Hanoi Battery Co., Ltd. bằng đấu giá vào nửa cuối tháng 12 năm 2019. Sau giao dịch, công ty nắm giữ hơn 3,55 triệu cổ phiếu, chiếm 49% quyền sở hữu công ty thương hiệu Pin Con Rabbit.

Trước đó, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) đã tổ chức bán đấu giá 1,52 triệu cổ phiếu của công ty vào ngày 16/12. Giá khởi điểm của Hà Nội Pin là 29.700 đồng Việt Nam để bán toàn bộ vốn của đất nước theo quyết định của Thủ tướng. Tuy nhiên, do không có nhà đầu tư nào ký hợp đồng mua tất cả các sản phẩm, nên doanh số bán thành công chỉ là 1,4 triệu cổ phiếu.

GP Battery International Co., Ltd. đã trở thành cổ đông chiến lược và nắm giữ 30% vốn cổ phần của Hà Nội Pin kể từ năm 2010. Pin Hà Nội Nó cũng đã gây quỹ với các đối tác nước ngoài để tạo ra một doanh nghiệp sản xuất pin và pin tại tỉnh Hà Nam.

Công ty đã ký hợp đồng lớn nhất với các đơn vị thành viên GP để xuất khẩu pin sang Brazil, Ấn Độ và Singapore. Quản lý của công ty ước tính rằng xuất khẩu chiếm hơn 30% tổng doanh thu hàng năm.

Tại thị trường trong nước, thương hiệu Pin Con Rabbit chiếm 40% thị phần, chủ yếu tập trung ở phía Bắc. Công ty có kế hoạch đạt doanh thu 375 tỷ đồng và lợi nhuận hơn 25 tỷ đồng trong năm 2019.

    Leave Your Comment Here