Jianlong Bank đã đề xuất bán 176 triệu cổ phiếu của Saco Bank

Kienlongbank hy vọng sẽ bán được số cổ phần tương đương 9,4% vốn cổ phần của Sacombank với giá khởi điểm 21.600 đồng / cổ phiếu. Mức giá này đã giảm 10% so với ưu đãi ban đầu. Tuy nhiên, mức giá này vẫn cao gấp đôi giá thị trường của STB giao dịch trên sàn. Khoảng thời gian giá trị cổ phiếu STB vượt 20.000 đồng có thể bắt nguồn từ 10 năm trước. Hiện tại, quy định chỉ cho phép đơn vị điều chỉnh tối đa 10% giá bảo hành trong đợt đấu giá vừa qua. Rất có thể, do giá chào bán dao động rất lớn so với giá thị trường nên Ngân hàng Kiến Long phải tổ chức bán thành công nhiều lần.

Ngân hàng cho biết thời gian đăng ký từ ngày 17 đến ngày 24 tháng Hai. Số lượng đăng ký tối thiểu là 100.000 cổ phiếu.

Diễn biến giá cổ phiếu STB. Nguồn: VnDirect .

Năm 2019, Jianlong Bank công bố lợi nhuận sau thuế hợp nhất vượt 67 tỷ đồng, giảm 71% so với năm trước, dự kiến ​​khoản lãi phải thu các năm trước sẽ giảm. Khoản cho vay phải thu của khách hàng là một cam kết sử dụng kho thiết bị giải mã tín hiệu.

    Leave Your Comment Here