Hoàng Anh Gia Lai đã bán 75 triệu cổ phiếu HNG

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAG) vừa đăng ký bán 75 triệu cổ phiếu HNG của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico). Giao dịch phải đạt được thỏa thuận từ ngày 5 tháng 2 đến ngày 5 tháng 3 để cơ cấu lại khoản nợ của ngân hàng.

Trước khi có thông tin Công ty Cổ phần Ôtô Trường Hải (Thaco), cổ phiếu HAGL Agrico đã tăng chóng mặt từ 14.000 đồng lên 17.500 đồng, từ đó đến nay HNG biến động lớn theo thị trường, đứt xích. chiều nay. Cổ phiếu đóng cửa ở mức 10.650 đồng, cao hơn gần 2% so với giá chuẩn. Với mức giá này, Hoàng Anh Gia Lai có thể lời gần 800 tỷ. Công ty của Bầu Đức sau giao dịch chỉ còn nắm giữ 330 triệu cổ phiếu, chiếm 29,78%.

Trước đó, vào tháng 12/2020, Hoàng Anh Gia Lai cũng đã bán 47,5 triệu cổ phiếu HNG, với phương thức và mục tiêu tương tự. Đây là bước khởi đầu của lộ trình giảm tỷ lệ sở hữu công ty đến mức không còn quyền chi phối.

Theo phương án được thông qua tại đại hội đặc biệt đầu tháng 1, Công ty Nông nghiệp Trường Hải (thành viên của Thagrico-Thaco) sẽ mua toàn bộ 741 triệu cổ phiếu với giá phát hành 10.000 đồng và được nhận 4 cổ phiếu trị giá 9.200 đồng. tỷ .. Chuyển nhượng công ty con. Việc phát hành này cho phép Thagrico nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần lên 63,08% và trở thành công ty mẹ.

Sau khi mua lại Thagrico, HAGL Agrico sẽ tập trung trồng cây ăn quả chiến lược (chuối, xoài, dứa) trong hai năm tới và chăn nuôi bò theo phương thức hữu cơ như mô hình chăn thả, vỗ béo, bò thịt. . Những vườn cây không hợp lệ như thanh long, sầu riêng, bơ, nhãn, mít … sẽ được đánh giá lại để thay đổi. Ước tính, doanh thu năm nay vượt 2.100 tỷ đồng, trong đó cây ăn quả đóng góp 1.766 tỷ đồng.

    Leave Your Comment Here