Gần 300 tỷ giao dịch trên hai sàn

Giá trị giao dịch của Bitcoin là giá trị thấp nhất kể từ đầu năm – khi bắt đầu giao dịch sớm, chỉ số VN giảm 0,43 điểm (0,11%) xuống 383,44 điểm. Tổng công suất lắp đặt là 773.100 xe, với giá trị thương mại hơn 11,6 tỷ rupiah. Từ 100 đến 300 đồng. ITA và GMD đã đạt đến giới hạn trên, giao dịch gần 120.000 cổ phiếu và 79.000 cổ phiếu tương ứng. Nhóm ngân hàng gần như bất động.

Buổi sáng, khối lượng giao dịch và khối lượng giao dịch của hai sàn giao dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội rất thấp.

Đóng cửa, Vn-Index giảm 0,3 điểm (0,08%) xuống 383,57 điểm. Khối lượng giao dịch đã vượt quá 9,1 triệu đơn vị và khối lượng giao dịch đã đạt gần 116 tỷ đồng Việt Nam. Có 73 người chiến thắng, 85 người thua và 81 người thua trong ngày hôm đó.

MBB là biểu tượng chứng khoán phù hợp nhất trong ngày, với khối lượng giao dịch hơn 410.000 cổ phiếu, mỗi đơn vị vẫn là 12.100 đồng. Sự đồng thuận đã đạt được với 1 triệu đơn vị HQC với mức giá 4.200 đồng. Tổng số tiền đầu tư đạt gần 7,5 tỷ rupiah, tương đương với thỏa thuận hơn 1,2 triệu đơn vị. Có khoảng 9 triệu cổ phiếu trị giá hơn 41 đồng. Vào cuối buổi sáng, chỉ số ET tăng 0,15 điểm (0,29%) lên 51,56 điểm. Tổng khối lượng giao dịch gần 9,3 triệu đơn vị, và khối lượng giao dịch xấp xỉ 43,6 tỷ đồng.

Tổng cộng có 73 người chiến thắng, 63 người thua cuộc và 62 người thua cuộc. SHB là đơn hàng tương đương nhất với 2,15 triệu đơn vị, tương đương 4.900 đồng Việt Nam mỗi đơn vị. SHN và SCR lần lượt xếp thứ hai và thứ ba, với hơn một triệu cổ phiếu được chuyển nhượng.

Khi chúng tôi bước vào phiên giao dịch vào buổi chiều, thanh khoản không được cải thiện nhiều. Tại thành phố Hồ Chí Minh, tổng giá trị tương đương đạt 22,45 tỷ đồng, tương đương với khối lượng giao dịch hơn 1,97 triệu đơn vị. Cuối cùng, chỉ số VN giảm 0,65 điểm (0,17%) xuống 383,22 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 18,23 triệu đơn vị, trị giá gần 207,5 tỷ đô la Mỹ. Có 104 người chiến thắng, 84 người thua cuộc và 81 người thua cuộc.

MBB là mã phù hợp nhất, với gần 700.000 đơn vị, nhưng vẫn còn 12.100 lỗ. Thỏa thuận quan trọng nhất là IDI, công ty đã phát hành hơn 1,3 triệu cổ phiếu trong 6.500 đồng. Tổng khối lượng bán ra là gần 3,5 triệu đơn vị, tương đương với khoảng 26 tỷ đồng Việt Nam.

Trên sàn, cuối cùng, Sàn giao dịch chứng khoán tăng 0,17 điểm (0,33%) lên 51,58 điểm. . Tổng khối lượng giao dịch vượt quá 18,5 triệu đơn vị, tương đương với gần 92 tỷ rupiah.

– Đơn hàng lớn nhất là 4,4 triệu rupee Seychelles, đây là SHB thứ hai với 3,4 triệu rupee. -Han Phi

    Leave Your Comment Here