Vợ của Chủ tịch AVS đã mua thêm 1,5 triệu cổ phiếu

Giao dịch được công bố tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Nam (AVS) là một giao dịch của bà Vũ Thanh Thủy, là vợ của ông Đoàn Đức Vinh, Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Cụ thể hơn, vào ngày 4 tháng 9, Vũ Thanh Thúy đã mua gần 1,54 cổ đông của Vũ Văn Hà. Sau khi giao dịch, bà Thủy nắm giữ 10,65 triệu cổ phiếu AVS, tương đương 29,587% vốn nhượng quyền.

Hiện tại, ông Đoàn Đức Vinh cũng đang nắm giữ hơn 5 triệu cổ phiếu AVS, chiếm hơn 14% tổng số vốn cổ phần của vốn cho thuê. tỷ lệ. Trên sàn ngân hàng, giá giao dịch của cổ phiếu AVS là 3500 đồng.

    Leave Your Comment Here