KSS bị phạt 80 triệu rupiah

Vào ngày 21 tháng 8, Ủy ban Chứng khoán Quốc gia đã ban hành Quyết định số 669 / QĐ-UBCK, bị kết án vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Khai thác Narihamico (mã KSS, HOSE) vì vi phạm luật chứng khoán và thị trường chứng khoán. – Cụ thể hơn, công ty đã không triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 theo quy định, họ đã không nộp báo cáo quản trị doanh nghiệp năm 2011, cũng như không nộp báo cáo tài chính đã kiểm toán cho quý 1 năm 2011, báo cáo tài chính hợp nhất và công ty mẹ, báo cáo thường niên năm 2011, Báo cáo quản trị doanh nghiệp năm 2011, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.

Do đó, về tính chất và mức độ nghiêm trọng của các vi phạm, Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Nhà nước đã phạt 80 triệu dinar Kuwaiti đối với công ty.

Sau khi thực hiện quyết định, công ty phải tìm ra những người có lỗi về mặt hành chính để xác định trách nhiệm pháp lý và nghĩa vụ tài chính của mình theo luật pháp và báo cáo kết quả thực hiện cho ủy ban. Chứng khoán chính phủ trước ngày 3 tháng 9.

(VnEconomy)

    Leave Your Comment Here