Những cổ phiếu nào sắp vào rổ VN30?

Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh sẽ công bố kết quả cấu trúc giỏ của rổ VN30 (30 kết hợp lớn nhất theo giá trị thị trường) vào ngày 20 tháng 7, sẽ có hiệu lực vào ngày 3 tháng 8.

Theo dữ liệu, vào cuối tháng 6, nhiều công ty chứng khoán đã đồng ý rằng Coteccons Construction Co., Ltd. sẽ rời khỏi nhóm do giá trị thị trường giảm mạnh. Sử dụng rổ này làm chuẩn, VFMVN30, quỹ ETF lớn nhất trên thị trường, có thể phải bán khoảng 276.000 cổ phiếu CTD.

Bởi vì tỷ lệ cổ phiếu tự do lưu thông trên thị trường không thỏa đáng. Các nhóm phân tích VDSC và KBSV cũng tuyên bố rằng Tập đoàn Bảo Việt (BVH) sẽ trở thành cái tên thứ hai bị loại khỏi rổ VN30.

Các nhà đầu tư đang giao dịch tại các sàn giao dịch chứng khoán khu vực. 1. TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần.

Ngược lại, KBSV cho rằng Khang Điền Hiện KDH là người thay thế nhiều nhất. KDH hoàn toàn tuân thủ các tiêu chuẩn được thêm vào rổ mới và có giá trị thị trường lớn nhất của các mã đủ điều kiện. Nếu dự báo này là chính xác, dòng tiền ước tính của KDH là khoảng 5,7 triệu USD, tương ứng với 7 ngày giao dịch. Các nhà phân tích của KBSV cho biết: “Dịch vụ tài chính của Công ty TNHH Thiết bị điện Việt Nam.” Đồng thời, Nghiên cứu của SSI đánh giá cổ phiếu TPBank là cổ phiếu có giá trị nhất. Mã này có khả năng đại diện cho 1,71% giao dịch trọn gói, có nghĩa là VFMVN30 sẽ mua 4,4 triệu cổ phiếu. . Theo tính toán của BVSC, trọng lượng của một số cổ phiếu chính trong rổ đã thay đổi đáng kể. Sở hữu giảm 0,81%, VIC giảm 0,52% và EIB tăng 1,73%, vượt tỷ lệ KHD. Theo tài sản của ETF mô phỏng chỉ số VN30 (bao gồm VFMVN30 và KIM KINDEX Vietnam VN30), tác động của dòng tiền đối với cổ phiếu là khoảng 410 triệu USD. — Giá Giá trị thị trường của chỉ số VN30 dựa trên số lượng cổ phiếu trên thị trường (thả nổi), do đó khắc phục những thiếu sót cơ bản của chỉ số VN khi loại trừ cổ phiếu. Quyền bỏ phiếu bị hạn chế, và các cổ đông nội bộ, cổ đông chiến lược và đại diện của vốn nhà nước ít có khả năng giao dịch.

Theo dữ liệu của Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh, đã đạt được một rổ tiền tệ tại VN30 và tính thanh khoản của các cổ phiếu này là cao nhất. Do đó, giá cổ phiếu trong rổ này phản ánh tốt nhất mối quan hệ giữa cung và cầu, do đó hạn chế thanh khoản kém. Tình hình giá cả thường xuyên xảy ra trong chứng khoán. Để hạn chế tác động quá mức của cổ phiếu, VN30 giới hạn mức độ tiếp xúc tối đa của cổ phiếu ở mức tối đa là 10%.

    Leave Your Comment Here