Cổ đông mệt mỏi chờ đợi cuộc họp

Có vẻ như thủ tục này chỉ mang tính thủ tục, bởi vì chỉ còn vài tuần nữa trong năm tài chính.

Vào ngày 9 tháng 11, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Đầu tư Cơ sở hạ tầng Vinaconex (VCH) vừa tổ chức Đại hội đồng cổ đông đầu tiên. Báo cáo cổ đông thường niên. Chỉ có 29 cổ đông có mặt, chiếm 55,13% cổ phần có quyền biểu quyết. Theo quy định hiện hành, VCH phải triệu tập đại hội đồng cổ đông lần thứ hai.

Thông thường, một công ty TNHH đại chúng sẽ phê duyệt một số nội dung quan trọng tại đại hội đồng cổ đông, ví dụ: năm tài chính năm trước, kế hoạch kinh doanh cho năm tới … Đối với VCH, dường như các nội dung này chỉ mang tính thủ tục. Trong vài ngày cuối năm ngoái, VCH đã yêu cầu các cổ đông điều chỉnh mục tiêu kinh doanh từ 5,8 tỷ đồng lên 30 tỷ đồng và không trả cổ tức. Nội dung này chưa được các cổ đông chấp thuận. Kể từ đầu quý hai, cổ phiếu của VCH đã rơi vào vùng cảnh báo và kể từ quý 2 năm 2011, công ty đã chịu lỗ trong bốn quý liên tiếp. Công ty chưa công bố báo cáo tài chính quý III (trong quý II, VCH cũng bị lỗ). Do hiệu quả kinh doanh kém, nó đã tiết lộ một phần tình hình lợi nhuận của năm, vì vậy có thể hiểu được tại sao nhiều cổ đông của VCH không muốn tham gia cuộc họp: không trả cổ tức năm 2011 và các mục tiêu hoạt động. Tại cuộc họp, mục tiêu kết thúc năm tài chính không quan trọng.

– Theo quy định hiện hành, các công ty TNHH đại chúng tổ chức một cuộc họp cổ đông thường niên trong vòng bốn tháng sau khi kết thúc năm tài chính. Và cho phép gia hạn thêm 2 tháng. Các trường hợp như VCH với độ trễ lên tới 4-5 tháng là khó chấp nhận, nhưng vẫn có một số công ty tổ chức trong tương lai. Chẳng hạn, Tổng công ty Du lịch & Vận tải Sài Gòn (STT) có kế hoạch tổ chức đại hội thường niên vào ngày 14 tháng 11 và tuyên bố di chuyển vào ngày 19 tháng 11. Tương tự, Công ty Thủy điện Rong Sơn Songxing (VSH) tuyên bố rằng ngày diễn ra cuộc họp thường niên đã bị hoãn từ ngày 22 tháng 11 đến ngày 30 tháng 11. Nhiều công ty buộc phải đăng ký buộc phải đối mặt với “thảm họa thực sự”. Trước khi hủy bỏ bắt buộc, Nhựa Tân Hóa (VKP) đã cố gắng “tiết kiệm” để thông báo thời hạn cho danh sách cổ đông ngày 29 tháng 6. Cho đến nay, VKP không chỉ bỏ qua nghĩa vụ này mà còn bỏ qua nghĩa vụ này. Trong trường hợp “không được bảo hiểm”, trang web chưa cập nhật thông tin và chưa liên lạc với điện thoại. Trong một trường hợp khác, một năm sau khi đình chỉ giao dịch tại Hà Nội, Công ty Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu (VMG) đã buộc phải rút khỏi niêm yết. Trước đây, một số lượng lớn cổ đông VMG và ban giám đốc đã tạo ra những ý kiến ​​khá ồn ào về quản trị doanh nghiệp. Khi Tòa án Nhân dân Tau Tau Tou từ chối giá trị pháp lý của đại hội thường niên được tổ chức vào ngày 28 tháng 6 năm 2011, một nhóm cổ đông lớn đã yêu cầu VMG tổ chức một cuộc họp chung. Lạ thật. Tuy nhiên, VMG đã từ chối yêu cầu với lý do quyết định của tòa án không đề cập đến việc triệu tập một cuộc họp chung bất thường! VMG vẫn chưa hoàn thành danh sách các cuộc họp cổ đông thường niên.

Giá giao dịch của cổ phiếu VCH là 1600 đồng / cổ phiếu và giá giao dịch của cổ phiếu STT là 2800 đồng / cổ phiếu. VCH đang trong tình trạng báo động và STT vẫn trong tầm kiểm soát và giới hạn thời gian giao dịch. Tuần trước, Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh cũng đã thu hồi STT vì việc xuất bản muộn các tài liệu hội nghị trên trang web. VCH đã tổ chức cuộc họp cổ đông thường niên vào ngày 8 tháng 11 để thông báo vào ngày trước khi diễn ra cuộc họp, mặc dù thời hạn tối thiểu phải được tiết lộ trước 15 ngày. VCH đã tổ chức một cuộc họp cổ đông chung. Khi các tài liệu cuộc họp cho thấy một số thành viên hội đồng quản trị đã từ chức vì một số lý do, các nhà đầu tư không chắc chắn về quản lý của công ty. Từ tháng 3, vì lợi ích sức khỏe, hai thành viên Ban kiểm soát đã từ chức vào đầu tháng 6. – Đối với VSH, chủ tịch hiệp hội, ông Vũ Văn Thành, đã tuyên bố trong một văn bản giải thích với Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh rằng công ty không thể triệu tập cuộc họp cổ đông thường niên. Đầu tiên, không thể đàm phán giá bán với Công ty Điện lực Việt Nam (EVN). Lịch sử lâu dài khiến các quỹ đầu tư rất nghi ngờ. Năm nay, VSH chưa thỏa thuận với EVN về giá bán điện. Trong 11 tháng đầu năm 2011, VSH đã ghi lại dữ liệu tài chính dựa trên giả định rằng giá bán điện bằng 90% giá bán năm 2009, tháng 12 năm 2011 và 6 tháng đầu năm lần lượt chiếm 76% và 61% giá bán năm 2009 . EVN hiện là một cổ đông lớn và cũng tiêu thụ các sản phẩm VSH. Hành vi không hợp lý này làm cho các cổ đông bên ngoài rất thất vọng, “đại diện cho quỹCác nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu VSH cho biết, công ty cổ phần tổ chức cuộc họp cổ đông tiếp theo thường chỉ ra rằng có “vấn đề” trong hoạt động kinh doanh. Mỗi công ty triệu tập cuộc họp cổ đông ngày hôm nay đều có lý do riêng, nhưng rất khó để chứng minh rằng việc hoãn cuộc họp cổ đông cho đến vài tuần trước khi kết thúc năm tài chính là hợp lý. .

Theo đầu tư chứng khoán

    Leave Your Comment Here