HSBC muốn mua hơn 25% cổ phần của Baoyue

Trong bài phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông của Tập đoàn Baoyue được tổ chức vào sáng ngày 19 tháng 4, Giám đốc Bảo hiểm HSBC David Fried nói rằng ông đang đàm phán với các giám đốc điều hành của Tập đoàn Baoyue. Cách để tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần. BVH.

David Fried, giám đốc bảo hiểm của Ngân hàng HSBC. Ảnh: Nhất Minh

Theo thỏa thuận hợp tác chiến lược được hai bên ký kết năm 2007, tập đoàn tài chính Anh sẽ nắm giữ 25% cổ phần của Bảo Việt trong vòng 5 năm. Kể từ đó, tỷ lệ này đã giảm từ 8% xuống 18% và một đại diện của HSBC cho biết ông đang thực hiện các bước thích hợp để đạt được lộ trình đề xuất. Freed David Freed nói: “Về lâu dài, chúng tôi thực sự muốn tăng tỷ lệ sở hữu của Baoyue lên hơn 25%.” – Đồng thời, theo Quyết định số 310/2005 của Thủ tướng , Thông qua vốn hóa và sáng tạo tại Bảo Việt, tỷ lệ lớn nhất của các nhà đầu tư nước ngoài trong nhóm này là 30% (mức độ tham gia hiện tại là khoảng 25%). Do đó, “lợi nhuận” còn lại của HSBC là khoảng 5%.

Theo ông David Fried, HSBC hiện rất hài lòng với chất lượng đầu tư của Việt Nam. Hiện tại, tập đoàn này cũng là cổ đông chiến lược của Techkut với tỷ lệ sở hữu cổ phần xấp xỉ 20%.

Doanh thu của Tập đoàn Baoyue trong quý đầu tiên đạt xấp xỉ 3,546 tỷ đồng, chiếm 24% kế hoạch hàng năm, + 28% cho cùng kỳ năm 2010. Tuy nhiên, doanh thu của công ty mẹ chỉ là 250 tỷ đồng, chiếm 19% kế hoạch hàng năm, tương đương với 87% cùng kỳ năm ngoái.

Minh Minh

    Leave Your Comment Here