SBC có thể phải bắt đầu

Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh tuyên bố rằng khi Công ty Cổ phần Vận tải và Vận chuyển Bia Sài Gòn công bố báo cáo tài chính đã được kiểm toán vào năm 2013, cổ phiếu của công ty SBC có thể bị hủy niêm yết. Do đó, trong báo cáo hợp nhất quý III, các cổ đông của Công ty Vận tải và Vận chuyển Bia Sài Gòn, công ty mẹ của Công ty mẹ, khoản lỗ sau thuế lên tới 17,4 tỷ đồng, nâng tổng số lỗ lũy kế trong 9 tháng đầu lên 84,6 tỷ đồng. Tính đến ngày 30 tháng 9, công ty lỗ tích lũy chưa phân phối là 82,4 tỷ đồng, cao hơn 5% so với vốn đăng ký thực tế đầu tư.

Do đó, nếu báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013 tiếp tục ghi nhận khoản lỗ lớn hơn vốn đăng ký đã thanh toán thực tế của Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, sẽ có thông báo rằng việc niêm yết cổ phiếu SBC bắt buộc sẽ bị hủy. Theo quyết định của Nghị định 58, yêu cầu chứng khoán sẽ bị hủy bỏ trong trường hợp thua lỗ trong ba năm liên tiếp hoặc lỗ lũy kế vượt quá mức góp vốn thực tế trong báo cáo tài chính. Trong lần kiểm toán cuối cùng trước khi xem xét. Cổ phiếu của SBC được niêm yết với 8 triệu cổ phiếu và được giao dịch chính thức trên sàn thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 2 tháng 6 năm 2010. Kết thúc cuộc họp ngày 12/12, SBC đạt 9.700 đồng mỗi cổ phiếu, giảm hơn 23% so với đầu năm. Trong 11 tháng qua, Sở giao dịch chứng khoán TP HCM cũng đã phát hành hơn 30 cổ phiếu khác. Lý do chính cho Hà Nội là kinh doanh thua lỗ, sáp nhập công ty hoặc kết quả giao dịch không đạt yêu cầu. Thống kê từ hai sàn giao dịch cho thấy số lượng mã bị hủy trong năm nay đã tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.

    Leave Your Comment Here