Tạm thời ngừng giao dịch cổ phiếu MCV

Theo thông báo của Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh vào chiều nay, việc bao gồm cổ phiếu MCV trong thời gian tạm dừng là để bảo vệ lợi ích của các nhà đầu tư.

Lần cuối cùng công ty vi phạm các quy định và công bố thông tin có liên quan, như: không lập báo cáo tài chính hàng quý, kiểm toán báo cáo tài chính nửa năm do công ty kiểm tra, báo cáo quản trị doanh nghiệp, v.v. MCV đã đình chỉ hoạt động cho đến khi công ty hoàn thành nghĩa vụ tiết lộ thông tin. Công ty đã yêu cầu gia hạn thời gian nộp báo cáo quý IV năm 2011 vào ngày 10 tháng 2, với lý do bộ phận kế toán không nhận được chứng từ hỗ trợ kế toán cho dự án Ta Trạch-Thừa Thiên Huế vào tháng 12 và do đó không thể đóng báo cáo tài chính theo lịch trình. Tuy nhiên, HOSE tin rằng đây không phải là nguyên nhân bất khả kháng.

Vào ngày 14 tháng 3, HOSE đã nhắc nhở một lần nữa để yêu cầu công ty nộp báo cáo tài chính hợp nhất cho quý IV năm 2011 và lời nhắc nhở thứ tư. Các tài khoản của công ty mẹ đã được phát hành chậm trong quý IV. Do sự chậm trễ trong công bố thông tin, kể từ ngày 6 tháng 3, MCV đã đưa ra cảnh báo trên thị trường.

Trước đây, công ty đã từ từ tuyên bố miễn nhiệm phó tổng giám đốc, lương nhân viên và các khoản nợ bảo hiểm xã hội, và trách nhiệm đối với vòi

Công ty khai thác và xây dựng Cavico Vietnam là sáu công ty khai thác được liệt kê trên vòi Một trong những công ty.

Vào cuối phiên giao dịch ngày 19 tháng 3, MVC đã giảm 100 đồng xuống còn 3.700 đồng và chuyển 122.580 cổ phiếu. Trong tháng vừa qua, giá giao dịch của MCV đôi khi thấp hơn 3.000 đồng. Vốn đăng ký của công ty là gần 121 tỷ đồng.

Bạch Hương

    Leave Your Comment Here