Cổ phiếu bảo hiểm không hấp dẫn

Nhiều công ty bảo hiểm đã vi phạm hệ thống công bố thông tin – hệ thống công bố thông tin bất thường, các công ty bảo hiểm đã gặp khó khăn – gần đây, do lãi suất tiền gửi giảm, các nhà đầu tư thờ ơ với tên của ngành bảo hiểm. Lợi nhuận của đầu tư tài chính trong lĩnh vực hoạt động này cũng giảm. Đây là một bài viết của bà Nguyễn Thu Hà thuộc phòng nghiên cứu và tư vấn đầu tư của Công ty Chứng khoán Baoyue (BVSC). Những yếu tố này làm cho sản phẩm bảo hiểm kém hấp dẫn.

– Giảm lãi suất tiền gửi sẽ làm giảm lợi nhuận của các công ty bảo hiểm khi lợi nhuận dài hạn chủ yếu đến từ lãi tiền gửi. Thưa bà, đây có phải là lý do chính cho việc giảm sức hấp dẫn của các chức danh bảo hiểm?

– Hiện tại, khoảng 72% danh mục bảo hiểm phi nhân thọ bao gồm tiền gửi từ các tổ chức tín dụng. sử dụng. Do đó, khi lãi suất giảm, thu nhập lãi của các công ty bảo hiểm cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Theo báo cáo của Ủy ban giám sát tài chính quốc gia, thị trường chứng khoán cũng sụt giảm. Đây là một trong những lý do cho sự thiếu hấp dẫn của các tiêu đề bảo hiểm và thiếu thanh khoản. Đồng thời, hoạt động kinh doanh của các công ty này vẫn phụ thuộc rất nhiều vào vốn bên ngoài. Năm 2011, tỷ lệ vốn chủ sở hữu / tổng tài sản chỉ là 47,2%, thấp hơn 49,7% trong cùng kỳ năm 2010. Điều này có nghĩa là có thể trả rủi ro bồi thường bảo hiểm cho một lượng lớn tổn thất không tự nguyện của các công ty bảo hiểm.

– Bạn có nghĩ rằng sự thiếu hấp dẫn của cổ phiếu bảo hiểm được coi là luôn hấp dẫn bởi các yếu tố độc quyền và cổ đông chiến lược chi phối trong công ty?

– Hầu hết các công ty bảo hiểm niêm yết là các công ty quốc gia, chẳng hạn như PVI, BMI, PTI, IGP. Kể từ ngày 30 tháng 9 năm 2011, các công ty nói trên, cũng như MIC, SVIC, Toàn cầu và Hàng không, chiếm 59,1% tổng phí bảo hiểm của ngành.

Do đó, thu nhập cao cấp của các công ty bảo hiểm của các tập đoàn kinh tế và tập đoàn kinh tế chiếm hơn một nửa tổng thị phần của phí bảo hiểm, và nó đang tăng lên. Điều này phản ánh thực tế rằng các hoạt động của các công ty bảo hiểm nhóm sẽ đối mặt với đa dạng hóa rủi ro.

Tuy nhiên, sự hấp dẫn của quyền sở hữu bảo hiểm không nhất thiết là do yếu tố độc quyền (trong một số trường hợp, đây cũng là sự hấp dẫn của các nhà đầu tư). Lý do quan trọng là các công ty bảo hiểm tập trung vào việc có một số lượng lớn cổ đông quan trọng, thường là Chiến lược phương Đông. Một số ít các nhà đầu tư cũng làm giảm thanh khoản và thị trường chứng khoán bảo hiểm.

– Khi tin tốt được phát hành trong điều kiện thị trường ổn định, nó có thể được phản ánh trong giá cổ phiếu. Nhưng cổ phiếu bảo hiểm dường như là một ngoại lệ. Chẳng hạn, về mặt PVI, mặc dù giá của cổ đông chiến lược nước ngoài là 36.000 đồng / cổ phiếu, giá cổ phiếu vẫn xấp xỉ 20.000 đồng / cổ phiếu. Bạn nghĩ lý do là gì?

– Do biến động thị trường, tình hình kinh tế vĩ mô, thông tin tích cực hoặc tiêu cực và nhiều yếu tố ảnh hưởng khác, giá cổ phiếu tăng hoặc giảm. Trong kinh doanh. Thời gian phát hành của thông tin cũng tương đối quan trọng. Nếu công ty có thông tin tốt trong môi trường thị trường thuận lợi, nó sẽ hỗ trợ tốt cho giá cổ phiếu. Nếu công ty có tin tốt, nhưng trong điều kiện thị trường bất lợi, hiệu quả của thông tin này sẽ kém.

– Ngoài ra, báo giá cho các cổ đông chiến lược nước ngoài tương tự như của PVI. Có hai xu hướng tích cực và tiêu cực cho các cổ đông hiện tại. Điểm tích cực là các công ty có thể kiếm được vốn mới để bổ sung cho hoạt động kinh doanh của mình, từ đó tạo ra thặng dư vốn. Số âm có thể gây ra pha loãng cổ phiếu. Thật khó để định lượng hướng nào là mạnh nhất.

– Ngoài các yếu tố thị trường, lý do nào khiến cổ phiếu trong ngành này không thực sự hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong nước và các nhà đầu tư nước ngoài mặn hơn?

– Về quy mô, tiềm năng tăng trưởng của thị trường bảo hiểm Việt Nam thực sự rất lớn, và so với các nước khác, quy mô của thị trường này vẫn còn nhỏ. Trên thực tế, trong những năm gần đây, quy mô của thị trường bảo hiểm đã tăng trưởng nhanh chóng. Tuy nhiên, lợi nhuận của các công ty bảo hiểm hiện rất thấp. Năm 2011, lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của bảo hiểm phi nhân thọ tăng 23% và lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của ngành bảo hiểm nhân thọ giảm 33% so với cùng kỳ năm 2010 …

Năm ngoái, có 5 trên 29 công ty trên toàn thị trường. Năm trong số các công ty bảo hiểm phi nhân thọ và 14 công ty bảo hiểm nhân thọ bị thua lỗ. Đặc biệt có tới 63% công tyMất mát trong bộ phận bảo hiểm nhà ở. Do đó, chúng ta có thể thấy rằng quy mô của thị trường bảo hiểm mới đang bùng nổ và không hấp dẫn lắm đối với tỷ suất lợi nhuận.

(Theo đầu tư chứng khoán)

    Leave Your Comment Here