SSI mất hơn 100 tỷ đồng trong quý đầu tiên

Theo kết quả bán hàng hợp nhất được công bố gần đây, doanh thu của quý 1 năm 2011 là 232 tỷ đồng, bằng một nửa so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, doanh thu của các giao dịch tài khoản cá nhân là dưới 60 tỷ dinar, không bằng 20% ​​so với kết quả của quý đầu tiên của năm 2010. Thu nhập từ kinh doanh môi giới cũng “giảm” từ 26,2 tỷ đô la Mỹ năm ngoái xuống còn 26,7 tỷ euro.

Khoản lỗ của SSI trong quý đầu tiên đã được tiết lộ trước đây bởi Chủ tịch Nguyễn Duy Hưng. Nhiếp ảnh: Nhất Minh

Do doanh thu sụt giảm, chi phí hoạt động của SSI Hàng tăng mạnh trong quý đầu tiên, đó là do số tiền chi cho việc khấu hao cổ phiếu đạt tới 181, tương đương 2 tỷ đồng, ba tháng sau đó. (Dự trữ là âm 7,2 tỷ đô la Mỹ trong quý đầu năm ngoái).

Do các yếu tố trên, công ty chứng khoán có lợi nhuận cao nhất trong năm 2010 (lợi nhuận trước thuế hơn 900 tỷ đồng) phải chịu lỗ. Đó là 102 tỷ đồng trong quý đầu tiên của năm nay. Đây là một trong những khoản lỗ lớn nhất của công ty kể từ khi thành lập năm 1999 (SSI mất 141 tỷ đồng trong quý 2 năm 2008).

SSI cũng là một trong những công ty chứng khoán đầu tiên công bố hiệu suất của mình. Hoạt động giao dịch trong quý đầu tiên của năm 2011. Trước đó, Chứng khoán Âu Việt (AVS) cũng tuyên bố lỗ gần 13 tỷ đồng. Mặc dù doanh thu của Chứng khoán FPT (FPTS) vẫn đạt gần 25 tỷ dinar, nhưng so với năm 2010, con số này cũng đã giảm hơn 30%, trong khi doanh thu tăng nhẹ so với cùng kỳ.

    Leave Your Comment Here