Theo tiêu chuẩn đăng ký mới, có 175 công ty

Vào ngày 20 tháng 7, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 58/2012 / CP-ND, quy định và hướng dẫn thực hiện một số quy định của Luật Chứng khoán và bổ sung, bổ sung một số quy định của pháp luật. cổ phần. Để cải thiện chất lượng của các cổ phiếu niêm yết, hai mức báo giá tiêu chuẩn đã được nâng lên. Do đó, quy mô của các công ty niêm yết (về vốn điều lệ) và thời gian hoạt động liên tục đã tăng lên.

Theo Nghị định 58, từ ngày 15 tháng 9, công ty hy vọng sẽ có vốn điều lệ tối thiểu để niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán. Trong số 120 tỷ đồng (hiện là 80 tỷ đồng), có ít nhất 30 tỷ đồng (hiện là 10 tỷ đồng).

Theo thống kê, tại sàn 87/303, vốn đăng ký của công ty chưa đến 120 tỷ đồng. Trên sàn ngân hàng, 88/394 công ty có số vốn đăng ký dưới 30 tỷ đồng. Do đó, đối với hai sàn giao dịch này, 175 công ty (chiếm 25% số công ty niêm yết) nằm dưới tiêu chuẩn niêm yết mới.

Ngoài các điều kiện về vốn của điều lệ trên, kể từ ngày 15 tháng 9, các công ty niêm yết phải đạt mức lợi nhuận tối thiểu trên vốn chủ sở hữu (ROE) của năm trước là 5%. Theo dữ liệu ROE mới nhất của các công ty niêm yết, 229/688 (33,28%) các công ty có ROE dưới 5% đã bị loại. Dựa trên lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu trong bốn quý vừa qua, các công ty 580/687 (84,43%) có tỷ lệ hoàn vốn trên vốn chủ sở hữu dưới 5%. Tính đến ngày 15 tháng 9, trong số 175 công ty niêm yết không đủ điều kiện nhận vốn đăng ký, 54 công ty có tỷ lệ hoàn vốn dưới 5%, tương đương 30,86%.

175 công ty không đủ điều kiện để “đăng ký”. Do đó, hơn một nửa số công ty được liệt kê trên hai sàn giao dịch sẽ không đáp ứng các tiêu chuẩn nếu họ gửi lại đơn đăng ký.

Tuy nhiên, theo Nghị định 58, các điều kiện đăng ký theo quy định mới của các công ty không đáp ứng các điều kiện đã đăng ký trước ngày 15 tháng 9 có thể tiếp tục được liệt kê mà không cần chuyển nhượng.

Theo thống kê của hai công ty, trên thị trường chứng khoán, 49 công ty yêu cầu niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán và 17 công ty yêu cầu niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán. Được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán (về nguyên tắc, 7 công ty đã được phê duyệt). Trong số đó, 13 công ty yêu cầu đăng ký trên Sàn Giao dịch và 5 công ty không đủ điều kiện nhận vốn đăng ký mới trên sàn giao dịch chứng khoán. Đặc biệt, một số công ty vừa nộp hồ sơ đăng ký vào tháng 6, như Công ty TNHH Xây dựng Điện lực Vneco 4 (10,28 tỷ đồng) và Công ty TNHH Xây dựng Điện lực Vneco 8 (18 tỷ đồng). , Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 (vốn 112 tỷ đồng), vì vậy nếu không hoàn thành quá trình đăng ký nhanh chóng trước ngày 15/9, các công ty này sẽ phải đổi hướng. Được niêm yết trên Sàn hoặc được niêm yết trên thị trường UPCoM.

Từ hai công ty vừa công khai tại IPO, con số này đã tăng lên hơn 700. Trên hai sàn giao dịch ngoài thị trường UPCoM. Theo thống kê của HSC Securities, GAS, VCB, VIC, CTG, MSN, Praha, BVH, STB, ACB, EIB và mười công ty khác có giá trị thị trường hơn một tỷ đô la Mỹ. . Con số năm 2010 là 4 công ty. Ngoài việc nâng cao tiêu chuẩn của các công ty niêm yết (dựa trên nhiều tiêu chuẩn, như quy mô vốn, kết quả kinh doanh) và quy định công bố thông tin chặt chẽ hơn …, các nhà đầu tư cũng muốn chất lượng của họ. Tài sản sẽ tỷ lệ thuận với số lượng chứng khoán niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán.

Do yêu cầu mới, số lượng công ty niêm yết dự kiến ​​sẽ tăng mạnh vào năm tới khi chứng khoán đăng ký được chào bán công khai. Ngoài ra, công ty phải đồng ý cung cấp chứng khoán niêm yết trong vòng một năm kể từ khi kết thúc báo giá và ghi lại các giao dịch của mình trên thị trường chứng khoán có tổ chức (sàn giao dịch chứng khoán, sàn giao dịch chứng khoán hoặc sàn giao dịch chứng khoán). Được sự chấp thuận của đại hội cổ đông hoặc đại hội chủ sở hữu Các nhà đầu tư đang háo hức mong chờ các công ty tên tuổi lớn như BIDV, Sabeco, Habeco và trên tổng thể, gần 1.000 công ty niêm yết sẽ sớm xuất hiện trong hoa hồng giao dịch chứng khoán điện tử. tiêu đề)

    Leave Your Comment Here