HSC ước tính lợi nhuận sau thuế là 245 tỷ đồng

Công ty Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC, mã: HCM) cho biết, tổng doanh thu năm 2012 ước tính khoảng 550 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2011. Đồng thời, lợi nhuận sau thuế của công ty cũng đạt 245 tỷ đồng. , Hơn 107% kế hoạch năm 2012, tăng 27% so với năm 2011.

Theo thông báo của Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh tuần trước, HSC tiếp tục chiếm lĩnh thị phần trong quý IV năm 2012. Nó chiếm 12,85% tổng thị trường. Trong suốt năm 2012, tốc độ tăng trưởng của thị phần môi giới HSC đạt 16,07%.

Ngoài thông tin hoạt động kinh doanh lạc quan, HSC còn phải đối mặt với các vụ bê bối của nhân viên vào năm 2012. Kinh doanh môi giới bán chứng khoán ngắn. Do đó, công ty môi giới hai công ty đã bị Ủy ban Chứng khoán Quốc gia phạt 85 triệu đồng. Riêng HSC phải nộp phạt 20 triệu đồng cho việc thành lập nhân sự nếu không có chứng chỉ hành nghề. Kinh doanh môi giới .

Trong tháng 11, HSC đã chi khoảng 50 tỷ đồng để trả cổ tức bằng tiền mặt cho các cổ đông trong quý đầu tiên của năm 2012 với lãi suất 5%. Do đó, cứ mỗi cổ phần HCM, cổ đông của HSC sẽ nhận thêm 500 đồng.

    Leave Your Comment Here