Cổ phiếu Bàu Đức không được giao dịch ký quỹ

Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh đã quyết định điền vào danh sách chứng khoán không đáp ứng yêu cầu giao dịch ký quỹ. Ông Đoàn Nguyễn Đức là một trong ba công ty trong danh sách, đặc biệt là Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAG) và Công ty Cổ phần (HNG). Đơn vị còn lại là Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang (LGL).

Lý do là lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ trong báo cáo tài chính của 6 tháng đầu năm là âm. . Cụ thể hơn, báo cáo của HAG ghi nhận khoản lỗ hơn 1,191 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2016. Công ty mẹ của công ty mẹ là công ty mẹ của tôi, khoản lỗ sau thuế vượt 862 tỷ đồng. Đối với HNG, lỗ trước thuế vượt quá 500 tỷ đồng. Đồng thời, LGL báo cáo lỗ 7,5 tỷ đồng. Giao dịch ký quỹ thực sự là một hoạt động cho phép các nhà đầu tư vay tiền để mua chứng khoán. Cụ thể, nhà đầu tư sử dụng hạn mức tín dụng do nhà môi giới cấp để mua cổ phiếu. Hoạt động này được đảm bảo bằng các khoản ứng trước tiền mặt hoặc tài sản thế chấp mua. Tuy nhiên, không phải tất cả các nhà môi giới cung cấp dịch vụ ký quỹ đều cung cấp cổ phiếu, mà thường chỉ chọn một số lượng hạn chế danh sách.

Từ đầu tháng 8 đến nay, một loạt cổ phiếu đã xuất hiện. Sau khi công bố kết quả đánh giá nửa năm, phiếu bầu đã thêm một danh sách các giao dịch không biên giới, như: SMA, TIE, TS4 …

Nguyễn Hà

    Leave Your Comment Here