Khối lượng giao dịch dưới 730 tỷ đồng trên 2 sàn

Số lượng chứng khoán được giao dịch thành công tăng chậm trong cuộc họp. Kết thúc giai đoạn đặt hàng liên tục, bản cáo trạng của Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển dưới 17 triệu cổ phiếu và giá giao dịch chưa đến 300 tỷ đồng. Trong vòng 15 phút của giai đoạn thứ ba, nó đã đủ để tăng tổng tính cơ động của toàn bộ sàn (86,45 tỷ rupiah). So với ngày giao dịch trước đó, khối lượng giao dịch của VND giảm 6% và giá trị của nó giảm 12%.

Thanh khoản của Ngân hàng tốt hơn một chút so với ngày hôm qua, với khối lượng giao dịch 29,6 triệu vào cuối giao dịch. 316,17 tỷ đồng. Tuy nhiên, đây không phải là kết quả cao nhất kể từ đầu tuần này.

Bao gồm hai sàn, tổng giá trị chuyển nhượng chỉ 726,16 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với hai ngày qua. — Khối lượng giao dịch của hai sàn sáng nay chỉ là 726,16 tỷ đồng. Ảnh: BH

Trên cả hai sàn, hầu hết các cổ phiếu đều giảm, nhưng so với vài ngày trước, sức mua không được cải thiện nhiều, thậm chí nhiều hơn. Các công ty đầu tư tập trung vào giao dịch chứng khoán (BVS, KLS, VND, SSI, WSS), ngân hàng và tài chính (OGC, ACB, STB), bất động sản (SCR, ITC), dầu khí (PVX, PVL, PVA) . Đây là những cổ phiếu có tính thanh khoản cao trong quá trình giao dịch, nhưng chỉ có KLS đã giao dịch hơn 3 triệu cổ phiếu.

Hai chỉ số tăng nhẹ ngày hôm qua, nhưng tất cả đều giảm trong ngày hôm nay. Chỉ số Vn giảm xuống 432,54 điểm, giảm 2,06 điểm và chỉ số Ngân hàng giảm 0,5 điểm, đóng cửa ở mức 74,35 điểm. -Trong buổi sáng, chỉ số UPCoM đạt 32,96 điểm, tăng nhẹ 0,03 điểm và 117.900 cổ phiếu được giao dịch. , Đó là 1,48 tỷ đồng. Hôm qua, tổng giao dịch của UPCoM đã vượt quá 151.000, tương đương 1,52 tỷ đồng Việt Nam.

Bạch Hương

    Leave Your Comment Here