Vinamilk cũng niêm yết 14,25 triệu cổ phiếu

14,25 triệu cổ phiếu niêm yết được phát hành cho năm nhà đầu tư nước ngoài, bao gồm 10,7 triệu cổ phiếu và giá phát hành trung bình thành công là 129.359 đồng / cổ phiếu. Số tiền còn lại (3,56 triệu euro) đã được cấp cho các quan chức và nhân viên của công ty. Tính đến ngày 27 tháng 6, các nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ 49% cổ phần của SARL, tương đương với 181 cổ phiếu và 7 triệu cổ phiếu, thay vì 46% như bây giờ. – Sau khi niêm yết lại, tổng số cổ phần của Vinamilk cũng tăng lên tới 370,2 triệu cổ phiếu, với số vốn cổ phần là 3.708. 2 tỷ đồng. – Khi kết thúc ngày giao dịch cuối cùng trong tuần, giá tham chiếu của SARL là 110.000 đồng và 99.330 cổ phiếu được giao dịch. Tính đến ngày 23 tháng 6, Praha là thị trường vốn hóa lớn thứ sáu.

Bạch Hương

    Leave Your Comment Here