DATC đã giảm tỷ lệ sở hữu tại SDG xuống 47,45%

Công ty TNHH Sadico Cần Thơ (mã SDG) tuyên bố thay đổi cổ phần của các cổ đông lớn.

Một công ty đàm phán nợ và tài sản của công ty Việt Nam (DATC) đã bán 65.000 cổ phiếu. Vé SDG sẽ được bán theo quy định. Ngày giao dịch để thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phần là ngày 26 tháng 11.

Sau khi giao dịch hoàn tất, DATC sẽ giảm tỷ lệ sở hữu từ 3,14 triệu cổ phiếu xuống còn 3,08 triệu cổ phiếu. Tỷ lệ sở hữu tăng tương ứng từ 48,45% lên 47,45%.

    Leave Your Comment Here