BTT: Chủ tịch hội đồng giám sát muốn mua thêm 5.000 cổ phiếu

BTT tặng 30 tỷ đồng cho Quảng trường Lâm Sơn – Hồ Chí Minh công bố thông tin giao dịch giữa Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Bến Thành (BTT) và bà Lê Thị Yến Tuyết, người đứng đầu đơn hàng. công ty. Từ ngày 31 tháng 10 đến ngày 30 tháng 11, bà Tuyết đã ký mua 5.000 cổ phiếu phát hành thêm cho mục đích đầu tư.

Hiện tại, Tuyết đang nắm giữ 35.652 cổ phiếu BTT, chiếm 0,34% tổng số vốn cổ phần. Quy tắc kinh doanh. Nếu giao dịch thành công, số lượng cổ phiếu BTT trong tài khoản của nó sẽ tăng lên 40.652 đơn vị, tương đương với 0,38% tham gia.

Tường Vi

    Leave Your Comment Here