Nhà đầu tư nước ngoài cung cấp nhiều giải pháp chứng khoán

Tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam (VBF 2012) năm nay được tổ chức sáng nay, Nhóm công tác thị trường tài chính gồm có đại diện của Dragon Capital, các công ty quản lý quỹ SSI, HSBC và Quỹ đầu tư chứng khoán Ban Việt. Công ty quản lý. Nhiều khuyến nghị đã được ban hành cho Ủy ban Chứng khoán Quốc gia.

Luật công bằng tăng tốc

Lực lượng đặc nhiệm chỉ ra rằng cần phải tăng tốc luật công bằng của các doanh nghiệp nhà nước trong hai ngành công nghiệp chính là viễn thông và ngân hàng. Yếu tố chính để phát hành thành công là “định giá” thông qua một tổ chức tư vấn độc lập có thể phát hành giá dựa trên các tiêu chuẩn ngành toàn cầu.

– Ngoài ra, sau khi phát hành cổ phiếu, cần bán cổ phiếu A để cung cấp thanh khoản cho thị trường, không chỉ là con số. Ví dụ, lấy làm ví dụ cho mục tiêu, mục tiêu là bán ít nhất 30 – 40% cổ phần cho nhiều nhà đầu tư nước ngoài lớn, bao gồm nhiều ngân hàng đầu tư lớn trên toàn cầu, không chỉ 3-5%. -Tỷ lệ sở hữu nước ngoài của các ngân hàng nên được tăng lên 49%. Theo lực lượng đặc nhiệm, tại các thị trường mới nổi, các nhà đầu tư nước ngoài là nhân tố chính trong việc thúc đẩy tăng trưởng thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, một số công ty nhà nước quan trọng cũng cần duy trì sự kiểm soát đối với lợi ích địa phương, chủ yếu là các công ty nhà nước.

Một cách để giải quyết vấn đề này là giám sát một nhóm cổ phiếu không có quyền biểu quyết của nhà đầu tư nước ngoài mà chỉ có quyền biểu quyết của nhà đầu tư nước ngoài. Vẫn được hưởng những lợi thế kinh tế như cổ tức. Điều này sẽ tạo điều kiện cho công ty thu hút các khoản tiền cần thiết từ nước ngoài.

Mức độ sở hữu nước ngoài của các ngân hàng nên được tăng lên 49% (theo quy định hiện hành, chỉ 30%), bởi vì đây sẽ là một con số thực tế hơn.

– Nếu biến động vượt quá 10%, hãy dừng lại trong 30 phút – nhóm làm việc nhận xét rằng mặc dù thời gian giao dịch đã được kéo dài, nhưng nó đã giúp thanh khoản trở nên khả thi. Đây vẫn là một vấn đề với các giao dịch hiện tại. Tỷ lệ ký quỹ (5 – 7%) giới hạn biến động tự nhiên của giá cả.

Nếu phạm vi giao dịch bị hủy, giải pháp được đề xuất là tạm ngừng giao dịch trong 30 phút khi giá dao động hơn 10%. Việc đình chỉ giao dịch sẽ khôi phục sự ổn định của thị trường.

Thủ tục mở tài khoản đơn giản

Hiện tại, các quy định rất khó khăn và các nhà đầu tư nước ngoài không bị thu hút vì phải mất khoảng 6 tháng để mở tài khoản, trong khi ở hầu hết các quốc gia / khu vực khác, chỉ mất một tuần để mở tài khoản.

Quy tắc này cần có một hồ sơ tội phạm và xác nhận rằng người từ nước này không có tiền án, vì người mở tài khoản rất tốn thời gian và tốn kém. Yêu cầu này cần được thay thế bằng một cơ chế đơn giản, chẳng hạn như hợp pháp hóa hộ chiếu hợp lệ.

Đẩy nhanh việc tổ chức lại các công ty chứng khoán

Nhóm làm việc và Bộ Tài chính / Ủy ban đã thảo luận và đồng ý rằng có quá nhiều công ty chứng khoán (105 công ty) trên thị trường chứng khoán Việt Nam, trong đó chỉ có 10 công ty lớn nhất. Chiếm hơn 50% thị phần. Các công ty khác là các công ty nhỏ hơn và không hiệu quả.

Nhiều công ty chứng khoán gần như không hoạt động, gây thua lỗ, tiêu tốn vốn cổ đông và mang lại rủi ro cho nhà đầu tư. Đầu tư hợp pháp mở tài khoản giao dịch trong các công ty này.

Các khoản lỗ mà các công ty chứng khoán phải chịu chủ yếu là do giao dịch độc quyền, vay quá nhiều và cho vay thiếu thận trọng và cơ chế quản lý rủi ro yếu.

Do đó, nhóm công tác đã yêu cầu Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán đẩy nhanh việc tái cấu trúc các công ty chứng khoán nhằm giảm số lượng công ty và tập trung vào cải thiện chất lượng và khả năng tài chính, từ đó cải thiện sức khỏe thị trường. Ủy ban cần giám sát và thực thi nghiêm ngặt các quy định và yêu cầu để phân biệt tài sản của các nhà đầu tư với các công ty chứng khoán. Thường xuyên kiểm soát năng lực tài chính, chất lượng quản trị doanh nghiệp và cơ chế quản lý rủi ro của các công ty chứng khoán để đảm bảo an toàn cho toàn bộ thị trường chứng khoán và lợi ích của các nhà đầu tư. — Về vấn đề này, Ruan Daoxiong, phó chủ tịch Ủy ban Chứng khoán, cho biết cơ quan này đã ban hành Thông tư 226, yêu cầu các công ty chứng khoán phải tuyên bố tỷ lệ an toàn vốn. Tiêu chuẩn chia các công ty chứng khoán thành bốn loại. Các công ty chứng khoán yếu sẽ phải chịu sự giám sát đặc biệt.

Ủy ban Chứng khoán đã tiến hành giám sát tốt 105 công ty chứng khoán, ông Nguyễn Đoàn Hùng, phó chủ tịch cho biết. Đồng thời, ủy ban cũng thiết lập một thông tư điều khiển từ xa để giúp các công ty chứng khoán thực hiện công việc của họ tốt hơn. Giáo dục về sự phát triển của sản phẩmMặt khác, Ủy ban Chứng khoán cũng đã thành lập các loại quỹ đầu tư mới, chẳng hạn như quỹ mở, quỹ ETF và quỹ đầu tư bất động sản. Hồng nói rằng Ủy ban Chứng khoán đã có được giấy phép đầu tiên để thành lập một quỹ mở.

    Leave Your Comment Here