Cáp Sài Gòn tuyên bố giải thể

Kế hoạch hỗ trợ cổ đông của Cáp Cáp Sài Gòn sẽ giảm vốn cho thuê – Cáp Sài Gòn sẽ giảm thay vì giải thể vốn cho thuê – Công ty Cổ phần Cáp Sài Gòn (CSG) vừa gửi tài liệu tới ủy ban. Sau khi công ty bị giải thể, Sở giao dịch chứng khoán quốc gia và Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE) được thành lập. Sau khi giải thể, Tập đoàn CSG sẽ trả cho cổ đông 13.000 đồng mỗi cổ phiếu. Hạn chót cho danh sách thanh toán xuống là ngày 13 tháng 7.

Tại cuộc họp cổ đông bất thường của công ty vào ngày 28 tháng 6, 100% thành viên hội đồng quản trị đã phê chuẩn quyết định giải thể HSG và 80% trong số họ nắm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Ông Đỗ Văn Trác, Chủ tịch Hội đồng quản trị CSG, đã xác nhận trong một bài phát biểu tại VnExpress.net: “Chúng tôi đã trao cho mọi người 9.300 đồng mỗi cổ phiếu. Vào ngày giải thể sáu tháng sau ngày phát hành, các cổ đông sẽ nhận được toàn bộ số tiền “Tuy nhiên, ngày giải thể vẫn chưa được công bố chính thức, bởi vì CSG vẫn phải chờ Bộ Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ningshun và Ủy ban Chứng khoán Quốc gia ký phê duyệt. . Cáp Sài Gòn chỉ chờ đợi một quyết định giải thể chính thức.

“Theo luật thương mại hiện hành, chính quyền sẽ đưa ra quyết định chính thức trong vòng 15 ngày. Vì Tập đoàn CSG đã tự nguyện đệ trình. Công ty bắt buộc phải giải thể”, ông Trắc.

“Sau khi nhận được quyết định của chính quyền, chúng tôi sẽ tiến hành bán đấu giá tất cả các tài sản hiện có”, chủ tịch của Cáp Cáp Sài Gòn cho biết. . Đồng thời, chúng tôi sẽ tổ chức một cuộc đấu giá mở, đồng thời, chúng tôi sẽ tổ chức một cuộc đấu giá mở, xe cộ, vật liệu và địa điểm để trả trong 50 năm. Công ty vẫn còn 3 tỷ đồng hợp đồng khách hàng và “sản phẩm tiêu chuẩn”. Ông Trac cho biết, liên quan đến kế hoạch nhân viên, CSG đã giải quyết hoàn toàn lợi ích của 28 nhân viên mới nghỉ hưu (chiếm 30% nhân viên của công ty). Trong số 40 nhân viên sẽ chính thức tan rã vào cuối công ty

Vào cuối ngày giao dịch 2/8, giá cổ phiếu của Tập đoàn CSG tăng 500 đồng lên 10.600 đồng / cổ phiếu, 10 ngày giao dịch gần nhất Khối lượng giao dịch trung bình là 54.374 cổ phiếu .

TL

    Leave Your Comment Here