SHN: Lấy 51% vốn của công ty thép để giảm nợ

Hanic-General Investment Co., Ltd. (mã chứng khoán: SHN) thông báo rằng các khoản nợ mà ông Ruan Safety đã thu hồi đã bị hủy bỏ một phần. Do đó, SHN tuyên bố rằng sau thời gian đàm phán vào ngày 14 tháng 1, cả hai bên đã đồng ý chuyển nhượng 51% cổ phần của Công ty Cổ phần Bê tông-Thép Ninh Bình cho Hanic. Thay vào đó, Hanic sẽ khấu trừ một phần khoản nợ của ông Nhyen Anh Quan Quý trị giá 45 tỷ USD. Trường hợp bắt đầu vào năm 2011. Beta-BQP (do ông Nguyễn Anh Quân lãnh đạo) là tổng giám đốc. SHN đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư xây dựng dự án khu đô thị Thanh Hà A-Cienco. Do đó, SHN đã chuyển 238 tỷ đồng Việt Nam sang Beta. Tuy nhiên, trên thực tế, các nhà đầu tư của dự án Thanh Hà A-Cienco cho rằng ông Nguyễn Anh Quân đã mượn tên của nhà đầu tư phụ của nhà vua từ dự án và yêu cầu bơm vốn bao gồm SHN. Sau khi sự cố nổ ra, SHN đã liên lạc với ông Beta nhiều lần để thu hồi nợ, nhưng không thành công. Theo giải thích về kết quả giao dịch tiếp tục bị thua lỗ trong quý 3 năm 2012, SHN tuyên bố rằng họ không đủ tiền để triển khai các hoạt động thương mại do thu nợ từ Beta BQP AG. Do đó, sau khi chuyển nhượng 51% cổ phần của Công ty Bê tông thép Ninh Bình, ông Nuyen Anh Quân đã nợ 193 tỷ đồng.

Ngọc Tuyền

    Leave Your Comment Here