Sabeco không có kế hoạch liệt kê những hành động này

Công ty bia và đồ uống có cồn Sài Gòn (Sabeco) cho biết, trong sáu tháng cuối năm, công ty dự kiến ​​doanh thu 11,22 tỷ dinar, đạt 45% kế hoạch. Tổng lợi nhuận trước thuế là 156,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 50% so với kế hoạch. Dự kiến ​​trong giai đoạn này, sản lượng bia Sài Gòn sẽ đạt 643 triệu lít, đạt 49% kế hoạch.

Trong sáu tháng đầu tiên, Sabeco đã sản xuất được 60 triệu lít bia, đạt 52% kế hoạch. -Trong cùng kỳ, Sabeco đặt mục tiêu doanh thu là 2.891 tỷ đồng, LNTT là 3,106 tỷ đồng và cổ tức là 22%.

Sau khi cơ cấu nhân viên thay đổi, do mâu thuẫn và xung đột nội bộ trong ban giám đốc cũ, các hoạt động của Sabeco dường như đã ổn định. Công ty không có kế hoạch niêm yết cổ phiếu.

(Đầu tư chứng khoán)

    Leave Your Comment Here