ALP sẽ mua thêm 14% cổ phần AME

Hội đồng quản trị ALP đã ủy quyền cho tổng giám đốc của công ty, ông Nguyễn Tuấn Hải, tăng cường sự tham gia và báo cáo kết quả thực hiện trên cho Hội đồng quản trị và các tổ chức có liên quan theo quy định công bố thông tin hiện hành. Các tổ chức niêm yết. Cổ phiếu ALP đã đóng cửa chiều nay ở mức 7.000 đồng / cổ phiếu, tương đương với giá đóng cửa của ngày giao dịch trước đó .

Theo NDHMoney

    Leave Your Comment Here