Trái phiếu công ty đã nguội

Theo thống kê từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), tính đến tháng 9, chỉ có 90 giờ phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Số suất diễn thành công chỉ là 30 suất, đây là mức thấp nhất kể từ đầu năm.

Các tiết mục trong tháng này chủ yếu là 2 năm, 3 năm và 7 năm. Tổng giá trị mà kênh này huy động là 10,5 nghìn tỷ đồng, tức là chỉ lớn hơn một tháng sau Tết Nguyên đán.

Khi các tổ chức tín dụng chiếm 90,2% tổng giá trị, tỷ trọng cổ phiếu phát hành của nhóm công ty sẽ biến động mạnh. Đầu tiên, Ngân hàng Nông nghiệp phát hành 2.000 tỷ đồng kỳ hạn 7 năm, SHB phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 2 năm và VIB phát hành 1,5 nghìn tỷ đồng kỳ hạn 3 năm. Các công ty bất động sản vẫn là công ty đầu tiên phát hành trái phiếu, với tỷ lệ hơn 30%, sau đó giảm xuống 1,43% vào tháng 9. – Sự chậm lại này có thể là do luật sửa đổi. “Quy chế phát hành trái phiếu doanh nghiệp” có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9. Một số hạn chế nhất định (ví dụ sau khi phát hành) phải cách phiên bản trước đó ít nhất 6 tháng. Ngoài ra, công ty phải hoàn thành đợt phát hành trong vòng 90 ngày sau khi công bố, và không ít hơn 100 nhà đầu tư phải được giao dịch trong vòng một năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành. Điều này không chỉ giúp nâng cao chất lượng trái phiếu mà còn khiến công ty phải đắn đo.

Ngoài ra, các công ty cần vốn để khởi động lại hoạt động hậu dịch đã vội vã ban hành trước khi nghị định có hiệu lực. lực lượng. Diễn biến này được thể hiện qua giá trị đăng ký phát hành các tháng trước tăng cao, với mức đáo hạn hơn 12.500 tỷ đồng. Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã phát hành tổng cộng 1.660 cổ phiếu thành công trong 9 tháng đầu năm nay, với tổng giá trị huy động đạt xấp xỉ 304 nghìn tỷ đồng.

    Leave Your Comment Here