Tiêu đề VNDirect quan tâm

Cơ cấu thu nhập của VNDirect có nhiều biến động, thu nhập từ hoạt động đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn và cho vay đều tăng trưởng âm hai con số, lần lượt đạt 84 tỷ đồng và 75 tỷ đồng. Thay vào đó, hoạt động đầu tư chứng khoán và bơm vốn đạt mức tối đa là 1940 tỷ đồng, tương đương 38%. Thu nhập còn lại của hoạt động môi giới chứng khoán đạt 110 tỷ đô la Mỹ.

Lợi nhuận sau thuế của công ty trong quý này đạt 253 tỷ đô la Mỹ, tăng 114% so với cùng kỳ năm ngoái. Ban lãnh đạo VNDirect cho biết, thị trường chứng khoán có những diễn biến tích cực về thanh khoản và xu hướng thị trường, giúp công ty tăng lợi nhuận. Cụ thể hơn, kết quả này đã tăng lên nhờ các khoản đầu tư vào tài sản tài chính (FVTPL) và tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) được ghi nhận vào lãi và lỗ, cũng như xóa dự phòng khấu hao từ quý trước. — Ngoài ra, hoạt động môi giới cũng tạo ra thu nhập đáng kể, do giá trị giao dịch bình quân mỗi giao dịch trên sàn TP.HCM đã tăng gần 60% trong cùng kỳ. Doanh thu và lợi nhuận của VNDirect lần lượt vượt 1,3700 tỷ USD và 445 tỷ USD, tăng 24% và 80% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong 9 tháng đầu năm nay, VNDirect đã mở mới hơn 80.000 tài khoản chứng khoán, chiếm hơn 30% toàn thị trường. Đại diện của VNDirect cho biết: “Mục tiêu của chúng tôi là hoàn thành kế hoạch trong điều kiện tích cực”.

    Leave Your Comment Here