Thêm nhiều VIB được chấp thuận niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.

Sau LienVietPost Bank, VIB là ngân hàng thứ hai được chấp thuận niêm yết trên sàn chứng khoán trong năm nay. Sáng nay, Ngân hàng Á Châu cũng cho biết đã nộp hồ sơ đề nghị thay đổi địa điểm giao dịch từ Hà Nội vào TP.

Cổ phiếu VIB được giao dịch trên UPCoM. Cách đây 10 ngày, ngân hàng này đã thông qua việc hủy niêm yết giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

Tính từ đầu năm, VIB đã tăng từ 16.900 đồng hơn 96% lên 33.200 đồng. Hành động này đã tăng hơn 4% vào cuối ngày giao dịch cuối cùng của tuần, đưa giá trị thị trường lên xấp xỉ 30,7 nghìn tỷ USD.

Vốn đăng ký hiện tại của VIB là 9.245 nghìn tỷ đồng. Ngân hàng chuẩn bị phát hành 148,9 triệu cổ phiếu với lãi suất 20% (cổ đông nắm giữ cổ phiếu hiện hữu được nhận 0,2 cổ phiếu mới). Trong 9 tháng đầu năm nay, doanh thu của ngân hàng đã vượt 785 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 4.025 tỷ đồng.

    Leave Your Comment Here