Lợi nhuận 9 tháng của ACB vượt 6,4 nghìn tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2020. Lợi nhuận quý 3 tăng gần 34% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm nay, thu nhập lãi thuần chủ yếu từ ACB Hoạt động kinh doanh tiền gửi và tín dụng tăng gần 16% so với cùng kỳ đạt 10.166 tỷ đồng. Cùng kỳ năm trước, mua bán chứng khoán đầu tư chỉ lãi vỏn vẹn 3 tỷ đồng, trong khi năm nay ACB lãi hơn 700 tỷ đồng. Ngược lại, lãi thuần mảng dịch vụ của ACB giảm gần 9%.

Trong giai đoạn này, chi phí hoạt động của ngân hàng tăng nhẹ 5% lên 5.860 tỷ đồng, trong khi chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng. Gấp 4 lần, lên đến 700 tỷ đồng. Tính đến cuối tháng 9, lãi trước thuế của ACB đã tăng 15% lên hơn 6,41 nghìn tỷ đô la. Lượng hàng hóa tăng gần 9%. Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng cũng giảm từ 0,54% vào đầu năm xuống 0,84% vào cuối tháng 9. Điều này chủ yếu là do nợ của nhóm thứ ba tăng gấp 3,5 lần và nợ của nhóm thứ tư tăng 75%. -Queen Tron

    Leave Your Comment Here