FDC: Công ty của vợ tổng thống có kế hoạch bán gần 650.000 cổ phiếu

FDC đã phát hành hơn một triệu cổ phiếu – Tập đoàn Phát triển Đầu tư và Ngoại thương Thành phố Hồ Chí Minh (FDC) đã công bố các giao dịch của tổ chức liên quan đến các cổ đông nội bộ. Do đó, Công ty TNHH Bất động sản Triệu Xuân đã ký bán 647.120 cổ phiếu FDC từ ngày 26/11 đến 26/12.

Giám đốc Bất động sản Triệu Xuân – Bà Lê Thu Trang là vợ ông Trần Thanh – Chủ tịch FDC. Đồng thời, bà Đồng cũng ký kết bán 450.000 cổ phiếu FDC theo thỏa thuận hoặc xem xét.

Nếu giao dịch thành công giữa Bất động sản Triệu Xuân và bà Trang sẽ không còn nắm giữ cổ phần tại FDC. Hiện tại, ông Hải đang sở hữu 1,4 triệu cổ phiếu FDC.

Cùng ngày, ông Trương Minh Tuyền (Giám đốc Trung tâm), một cổ đông nội bộ khác của FDC, cũng đã ký từ 27/11 đến 27/12. Phương thức giao dịch phù hợp. Tuyền hiện đang nắm giữ cổ phần trong FDC 2007.

Để đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân, ba giao dịch đã được ghi lại.

Kết thúc ngày giao dịch vào ngày 22 tháng 11, giá cổ phiếu của FDC là 24.700 đồng mỗi đơn vị. –Han Phi

    Leave Your Comment Here