Công ty của ông Lê Phước Vũ nhượng thêm vốn cho Hoa Sen

Đây là lần thứ ba Watson Investment Group tách khỏi HSG trong năm nay. Trước đó, công ty đã bán 35 triệu cổ phiếu vào tháng 6 và tháng 7 để giảm tỷ lệ nắm giữ từ 24,32% xuống 16,45%.

Giao dịch tiếp theo nên được thực hiện thông qua các phương thức. Hình thức thỏa thuận và khớp lệnh từ 25/11 đến 24/12 được thiết kế để đáp ứng nhu cầu tài chính. Nếu thành công, công ty sẽ giảm tỷ lệ sở hữu tại Hoa Sen xuống 9,7%, tương đương 43 triệu cổ phiếu.

HSG đã mất tiền trong ba ngày liên tiếp và đóng cửa ở mức 18.400 đồng vào cuối tuần. Tính đến ngày hôm nay, khối lượng giao dịch của Watson Investment Group là gần 550 tỷ đô la Mỹ. tuần này. Đây là mức cao nhất của HSG kể từ đầu năm 2018. Theo nhóm chuyên gia phân tích Công ty chứng khoán Mirae Asset, giá mục tiêu của HSG là 22.200 đồng. Cơ sở cho sự gia tăng đến từ việc thị phần tôn mạ không ngừng tăng trưởng nhằm củng cố vị trí dẫn đầu và chất lượng bảng cân đối kế toán được cải thiện. Ước tính đầu tháng 10, giá cổ phiếu HSG trong năm tới là 15.800 đồng. Hội đồng chuyên gia cho rằng, cơ sở của dự báo này là trong năm tới, thông qua mức tiêu thụ liên tục tăng và lợi nhuận đạt 918 tỷ đồng, doanh thu của Watson sẽ tăng lên 25.740 tỷ đồng. Yếu tố tích cực là hoạt động tái cơ cấu đã đạt kết quả khả quan và dẫn đến tăng trưởng lợi nhuận giai đoạn 2019-2020. Ngoài ra, thông qua việc thành lập các siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất, kênh phân phối bán lẻ quy mô lớn sẽ được phát triển hơn nữa trong thời gian tới.

    Leave Your Comment Here