Sự tham gia của Lã Phạm Nhật Vượng là hình ảnh thu nhỏ của Vincom

Anh Fan Yuwu. Nhiếp ảnh: Vinacorp

Mặc dù vẫn sở hữu hơn 153 triệu cổ phiếu VIC, nhưng tỷ lệ sở hữu của Vương tại Vincom đã tăng từ 40,18% lên 39,17% kể từ ngày 10/6. Phát hành thêm cổ phiếu.

Lượng chứng khoán này sẽ do các nhà đầu tư sở hữu trái phiếu quốc tế Vincom nắm giữ và có nhu cầu chuyển đổi thành cổ phiếu. Sau khi phát hành cổ phiếu mới, vốn cổ phần của công ty cũng đã tăng từ 3,86 tỷ đồng lên 3,9 nghìn tỷ đồng. Nó là một phần của Tập đoàn Đầu tư Việt Nam. Nhà đầu tư tổ chức nắm giữ gần 46,7 triệu cổ phiếu VIC và tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của ông này giảm từ 12,95% xuống 11,94%.

Số lượng trái phiếu Vincom chuyển đổi. Đây là một phần của trái phiếu quốc tế trị giá 100 triệu USD do công ty phát hành vào cuối năm 2009. Việc chào bán được Vincom thực hiện dưới sự bảo lãnh của Credit Suisse và được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore. Trái phiếu này có thời gian đáo hạn là 5 năm và lãi suất coupon hàng năm là 6%, có thể chuyển đổi thành cổ phiếu nếu nhà đầu tư muốn.

    Leave Your Comment Here