Hồ Chí Minh huy động được 5 nghìn tỷ đồng thông qua phát hành trái phiếu

Vào tháng 11, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phát hành trái phiếu chính quyền địa phương trị giá 5 nghìn tỷ đồng. Đây được coi là giải pháp khẩn cấp nhằm huy động vốn của Công ty để đáp ứng kịp thời nhu cầu chi đầu tư phát triển.

Theo phương án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương vừa được UBND tỉnh phê duyệt. Dự kiến ​​sẽ nhận được sự chấp thuận của người dân thành phố vào ngày 3/11 và trái phiếu kỳ hạn 3 năm và 5 năm dự kiến ​​sẽ được phát hành vào tháng 11.

Như vậy, việc phát hành trái phiếu kỳ hạn 3 năm chiếm 60% tổng lượng phát hành, tương đương 3.000 tỷ đồng. Trái phiếu kỳ hạn 5 năm chiếm 40% lượng phát hành, tương đương 2 nghìn tỷ đồng.

Mệnh giá của trái phiếu là 100.000 đồng, được phát hành thông qua đấu thầu và đăng ký mua trái phiếu, do các công ty chứng khoán, ngân hàng, tổ chức tài chính tài chính phát hành. Tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ.

Theo Ủy ban nhân dân thành phố, nếu kết quả của đợt phát hành trái phiếu là tổng giá trị. Nếu kế hoạch 5 nghìn tỷ trong tháng 11 không đạt yêu cầu sẽ tiếp tục phát hành, để đáp ứng nhu cầu vốn 5 nghìn tỷ, Chính phủ đã giải trình về phương án phát hành trái phiếu. Theo thành phố, trong vòng một năm, ngân sách thành phố đã thu xếp để trả 756 tỷ rupiah nợ trái phiếu thành phố. . Nếu Bộ Tài chính phát hành trước 2.000 tỷ đồng và phát hành thành công 5.000 tỷ đồng trái phiếu theo kế hoạch, số dư chưa thanh toán của ngân sách thành phố dự kiến ​​sẽ tăng lên 11459 tỷ đồng (tương đương 75,20 đồng tính đến ngày 31 tháng 12). Đồng) theo tỷ lệ phần trăm trên tổng vốn vay được phép).

Để đáp ứng nhu cầu đầu tư cơ sở hạ tầng, ước tính tổng vốn đầu tư của thành phố từ năm 2013 đến năm 2015 là khoảng 98.3001 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách là 8.192 tỷ đồng . Do đó, trong giai đoạn 2013-2015, cần có thêm nguồn vốn để đáp ứng chi tiêu vốn 46,185 tỷ đồng, có thể được huy động thông qua nhiều kênh khác nhau, trong đó có phát hành trái phiếu địa phương. Theo “Thời báo kinh tế Sài Gòn”

    Leave Your Comment Here