7 công ty Songda nợ cổ tức

Song Datanglong thay hai nhân sự trong 3 ngày-Song Datanglong có tổng giám đốc mới-SJS đã hoàn thành cuộc bầu cử hội đồng quản trị trong gần 12 giờ vào giữa tháng 7, nhưng hàng loạt công ty dưới sự lãnh đạo của Tống Năm 2010 và 2012 vẫn chưa chia cổ tức cho cổ đông, dù đại hội cổ đông của các công ty này đã thông qua nghị quyết.

Mọi người đưa ra lý do “chưa sửa chữa”. Nguồn tiền, nợ nhà đầu tư, “nhiều lần đòi chậm trả cổ tức. Năm 2010, có công ty từng đòi nợ gấp 3-4 lần … Cụ thể, công ty cổ phần Songda 7 (SD7) chốt danh sách cổ đông. Bắt đầu từ tháng 2, trả cổ tức 16% bằng tiền mặt. Thời hạn thanh toán đầu tiên là ngày 26 tháng 3, sau đó dời sang ngày 29 tháng 6. Gần đây, SD7 đã hoãn trả cổ tức vào ngày 28 tháng 12. Nguyên nhân là do thu tiền bán hàng, Thu hồi nợ Tính đến ngày 31/3, nợ ngắn hạn của SD7 đã vượt quá tài sản ngắn hạn 154 tỷ đồng, tiền và các khoản tương đương tiền đạt 25,4 tỷ đồng, trong đó số tiền trả cổ tức (đúng hạn) là 14,4 tỷ đô la Mỹ. – Someco Sông Đà chia sẻ Công ty (MEC) còn nợ cổ tức năm 2010. Thời hạn sử dụng liên tục nay là thời điểm trả cổ tức năm 2010 bằng tiền tỷ lệ 15% từ ngày 20/6 đến ngày 2/10 và ngược lại.

Song Một công ty thuộc đại gia đình khác cũng yêu cầu chia cổ tức lần 4 năm 2010 bằng tiền mặt cho Công ty cổ phần Sông Đà 3 (SD3) vẫn là nguyên nhân khiến EVN chậm trả cổ tức, SD3 không cân đối được nguồn vốn, công ty lại đòi “nợ” trả cổ tức. Công ty TNHH Phát triển Đầu tư Songda (SIC), Công ty bị chậm tiến độ tới 4 lần, nguyên nhân luôn là do không thu xếp đủ tiền. – – Công ty Cổ phần Songda 4 (SD4), Công ty Cổ phần Songda 9.06 (S96) Cũng đã lùi thời hạn chi trả cổ tức gấp 3 lần năm 2010.

Công ty cổ phần Songda Nha Trang đang gặp khó khăn về dự án bất động sản khi chưa triển khai dự án thủy điện, công ty thông báo sẽ chia cổ tức cho cổ đông năm 2010 nhưng chỉ chia cho một số ít người. Rồi đột ngột đóng cửa do hết tiền.

Trong thời buổi suy thoái tài chính như hiện nay, cổ phiếu là động lực quan trọng để khích lệ cổ đông. Việc cân nhắc tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền hay cổ tức luôn là vấn đề đau đầu của công ty. Nếu họ trả cổ tức bằng cổ phiếu, Cổ đông sẽ không chấp nhận vì giá cổ phiếu thấp, cổ phiếu pha loãng không hấp dẫn nhà đầu tư, nếu trả cổ tức tiền mặt cao thì doanh nghiệp cạn vốn lưu động, vẫn phải vay ngân hàng với lãi suất 16-18% / năm.

Hiện nay pháp luật không quy định về việc trả cổ tức chậm trả, nên nhiều công ty lạm dụng “độc cư”. Vì bất cứ lý do gì, việc không thực hiện lời hứa chia cổ tức sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của công ty. Nhiều công ty trong số này có giá trị cổ phiếu thấp và tính thanh khoản thấp.

    Leave Your Comment Here