Các công ty niêm yết không ngại tiết lộ thông tin

Giám đốc Ủy ban Chứng khoán Quốc gia, ông Lê Công Diễn, chia sẻ tại đại hội niêm yết diễn ra cuối tuần này rằng, đây là thời điểm công bố các thông tin quan trọng như báo cáo quản trị, báo cáo thường niên, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 … trong giai đoạn xã hội hóa. Vì vậy, công việc tổng hợp và soạn thảo của công ty đã bị ảnh hưởng. Nhưng đây chỉ là chuyện của năm nay, còn nhìn chung từ năm 2015, việc công bố thông tin quy định tại Thông tư 155 do Bộ Tài chính ban hành đã trở nên chặt chẽ hơn. — Bà Trần Anh Đào, Phó Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) (chịu trách nhiệm giám sát nghĩa vụ công bố thông tin) cho rằng các doanh nghiệp niêm yết đã chịu trách nhiệm về việc này và đã có phản ứng tốt. Chỉ bằng cách này. Cụ thể, năm 2018 có 102 công ty vi phạm bị thu hồi 185 lần, năm sau giảm xuống còn 87 công ty vi phạm, bị thu hồi 154 lần. Từ đầu năm nay đến giữa tháng 11, số công ty vi phạm chi tiêu là 77 công ty vi phạm chi tiêu là 77 công ty và 129 công ty thu hồi công khai trên trang web của HoSE. “Điều này rất lớn vì nhà đầu tư sẽ cân nhắc lại quyết định đầu tư của mình hoặc khi vay vốn, ngân hàng sẽ xem xét kỹ hơn.” Ông Đào nói.

Thêm bằng chứng về việc tuân thủ “công bố thông tin”. Bà Đào cho biết, dù không bắt buộc nhưng 12 công ty đã hoàn thành báo cáo phát triển bền vững. Thông tin trong báo cáo không phải là thông tin tài chính nên mức độ tin cậy thường không cao, tuy nhiên một số công ty đã khắc phục vấn đề này bằng cách thuê bên thứ ba (thường là kiểm toán) xác nhận lại và tăng nhà đầu tư. — Theo kết quả đánh giá năng lực quản trị của 403 công ty trong rổ VNX Allshare do HoSE thực hiện, hầu hết các công ty đều có điểm quản trị từ 35 đến 65 (hơn 100 điểm). Nhóm công ty có điểm quản trị cao hơn có giá cổ phiếu tốt hơn nhóm kém hơn, hiệu quả kinh doanh tốt hơn. Cụ thể, 51 công ty có điểm quản trị công ty cao nhất có ROE trung bình là 14,34%, trong khi 73 công ty có điểm quản trị công ty thấp nhất có tỷ lệ này là 73, tương đương 67%. – Theo bà Đào, quản trị tốt Đó là cách giúp các công ty phòng ngừa rủi ro và kiểm soát chi phí để vượt qua khủng hoảng và phục hồi nhanh hơn sau những xáo trộn của thị trường. Do đó, bà đề nghị công ty nên có bộ phận chịu trách nhiệm công bố thông tin để đảm bảo các quy định và thông lệ tốt nhất.

Chỉ HoSE mới tham gia tư vấn và cải tiến hệ thống. Trong năm sau, hệ thống tiếp nhận báo cáo và công bố thông tin (ECM) được thành lập nhằm loại bỏ dần việc công bố thông tin dưới dạng tài liệu giấy để tạo thuận lợi hơn cho các công ty niêm yết. Hệ thống có thể được kết nối với hệ thống của Ủy ban Chứng khoán Quốc gia, do đó, công ty chỉ cần xuất bản một điểm cuối thay vì gửi nó cho hai điểm cuối cùng một lúc như hiện nay.

    Leave Your Comment Here