Hành động DCL vào trạng thái kiểm soát

Đến ngày 19/9, DCL bị cảnh cáo do vi phạm quy chế thị trường chứng khoán, mặc dù trước đó bị coi là cảnh báo thị trường nhưng không thực hiện đúng quy định về công bố thông tin. . Tại khu vực địa phương.

Một thông báo từ sàn giao dịch chứng khoán chiều nay cho thấy công ty không khắc phục được tình trạng dẫn đến cổ phiếu bị cảnh báo. Do đó, các biện pháp trừng phạt đối với DCL sẽ được thực hiện và có hiệu lực vào ngày 26/9.

Sở nhiều lần nhắc nhở Dược Cửu Long chậm nộp báo cáo kiểm toán năm 2010. Công ty mẹ soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2011. Công ty cho biết, các cổ đông lớn đã yêu cầu rà soát lại một số giao dịch kinh tế xảy ra trước năm 2010 và 8 tháng đầu năm nay nên cần thêm thời gian. Báo cáo kiểm toán năm 2010 và đánh giá 6 tháng sẽ được hoàn thành vào tháng 9.

Lợi nhuận sau thuế quý II sau sáp nhập, DCL lãi 117,5 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ năm ngoái, nguyên nhân là do chi phí yếu tố đầu vào tăng. Ngày 22/9, DCL đóng cửa ở mức giá cao nhất (18.200 đồng), khối lượng giao dịch tăng đáng kể so với 3 ngày giao dịch trước đó, đạt 118.780 cổ phiếu. -HOSE hiện có 3 loại chứng khoán bị kiểm soát (FBT, TRI, DCL), 6 loại chứng khoán kiểm soát (CYC, CAD, VKP, BAS, MHC, IFS), và 5 loại giá trị báo động (VPH, VES, DDM, VSG) , DCC bị đình chỉ giao dịch, HQC, KMR bị cảnh báo trên toàn thị trường.

    Leave Your Comment Here