Chỉ 500 tỷ đồng được phép kinh doanh chứng khoán phái sinh

Ủy ban Chứng khoán Quốc gia vừa ban hành dự thảo Nghị định về việc tham gia thị trường chứng khoán phái sinh. Do đó, để độc lập với các loại hình sản phẩm này, công ty chứng khoán phải có vốn và vốn chủ sở hữu tối thiểu 500 tỷ đồng. Ngoài ra, công ty chứng khoán còn phải có năng lực tài chính mạnh và không được phép thực hiện trong các trường hợp sáp nhập, hợp nhất, giải thể, phá sản, kiểm soát hoặc vi phạm hành chính. -Đối với người có nhu cầu đăng ký hoạt động môi giới chứng khoán phái sinh, đề án cũng đề xuất điều kiện tham gia là phải có vốn cổ phần tối thiểu và chủ sở hữu là 700 tỷ đồng. Còn đối với các ngân hàng thực hiện tất toán các giao dịch chứng khoán này thì vốn cổ phần phải trên 5 nghìn tỷ đồng.

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt lộ trình triển khai chứng khoán phái sinh. Cuộc kiểm toán đã được thực hiện vào đầu năm nay và được chia thành nhiều giai đoạn. Trong đó, giai đoạn đầu (2013-2015) chủ yếu xây dựng khung pháp lý và hoàn thiện cơ sở vật chất kỹ thuật cho hoạt động của chợ. Giai đoạn 2 (2016 – 2020) mới triển khai giao dịch chứng khoán phái sinh.

    Leave Your Comment Here