MPC trả cổ tức bằng tiền mặt 25%

MPC đã không bán cổ phần cho CP Foods trong 10 tháng, kim ngạch xuất khẩu của MPC tăng 14,45% – Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố thông tin về cổ tức năm 2012 của công ty. Công ty Thủy sản Minh Phú (MPC). Do đó, ngày giao dịch không hưởng quyền là 25/12 và ngày đăng ký cuối cùng là 27/12.

Tỷ lệ thực hiện của công ty đưa ra là 25% mệnh giá. Như vậy, mỗi cổ phiếu MPC sẽ được nhận thêm 2.500 đồng tiền mặt. Thủy sản Minh Phú sẽ trả cổ tức từ ngày 4/1.

Trong 10 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu của Minh Phú Seafood so với cùng kỳ năm 2011, khối lượng xuất khẩu tăng 21,27%, và giá cả tăng 14,45%. Trong 9 tháng đầu năm trước, Thủy sản Minh Phú cũng đạt doanh thu 260 triệu USD nhờ xuất khẩu, với tổng sản lượng xuất khẩu hơn 23 triệu kg. Doanh thu của Phú là 1,884 tỷ đô la Mỹ, giảm 4,7% so với cùng kỳ năm trước và doanh thu lũy kế của công ty trong 9 tháng đạt 5,676 tỷ đô la Mỹ, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 78 tỷ đô la Mỹ, giảm 63%, tương đương 11% kế hoạch năm (715 tỷ đồng).

    Leave Your Comment Here