Lợi nhuận năm 2020 của BIDV sẽ giảm 16%

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa công bố kết quả kinh doanh sơ bộ cho năm 2020, với dư nợ tăng gần 9% và chiếm 13,5% thị phần tín dụng của ngành.

Cuối tháng 9, dư nợ tín dụng của BIDV chỉ tăng 2,5% so với đầu năm. Do đó, chỉ tính riêng ba tháng cuối năm, dư nợ tín dụng của BIDV đã tăng gần 6,5% so với đầu năm.

Tuy nhiên, kết quả kinh doanh ba tháng cuối năm kém hơn tháng trước. năm. . Do thu nhập ngoài lãi tăng và chi tiêu tăng đáng kể nên ngân hàng đã cộng dồn lãi suất như nhau trong 9 tháng đầu năm. Nhưng trong suốt năm 2020, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng mẹ là 8.515 tỷ đồng và lợi nhuận hợp nhất là 9.017 tỷ đồng, giảm khoảng 16% so với năm 2019. Năm 2020, tương tự như các ngân hàng khác, BIDV biết cách giảm doanh thu 6,4 nghìn tỷ đồng để trả nợ, hạ lãi suất, miễn lãi vay Covid-19 cho doanh nghiệp và cá nhân.

Ngân hàng không tiết lộ mục tiêu lợi nhuận cho năm tới, nhưng mục tiêu tín dụng dự kiến ​​tăng 12%, huy động vốn tăng 12-15% và tỷ lệ nợ xấu sẽ thấp hơn 1,6%.

    Leave Your Comment Here