Logo chứng khoán ở dưới cùng

Nếu thanh khoản tăng dần thường sẽ giúp thị trường tạo đáy vững chắc hơn.

Sau đây là số liệu thống kê về mức thấp trong quá khứ về mặt thanh khoản (hãy chú ý đến thị trường phục hồi của những con mèo chết).

— Nhóm động lượng được chia. Khi chỉ báo xung lượng đi từ mức thấp đến gần mức tối đa và duy trì nó trong thời gian dài, cần xem xét khả năng giá có thể bước vào giai đoạn tích lũy và kéo. -Thời gian tích lũy tích lũy trong vùng quá bán quá lâu và có thể dẫn đến sự phục hồi mạnh do hình thành phân kỳ thị trường tăng giá (bull market divergence). Những khác biệt này đáng tin cậy nhất khi chúng ở gần hoặc trong vùng quá bán. Ngoài sự khác biệt về động năng, các nhà phân tích kỹ thuật cũng nên chú ý đến sự khác biệt về sức mạnh thị trường, vì nó đại diện cho chiều rộng và chiều sâu của thị trường.

Thông thường, nhóm sẽ bắt đầu tăng trước giá. Trên thực tế nó sẽ không ảnh hưởng khoảng 1-2 tuần. Đây được coi là một trong những tín hiệu quan trọng, được nhiều nhà đầu tư sử dụng để xác định thời điểm thực tế khi thị trường ngừng giảm.

Đây là dữ liệu thống kê của lần hình thành đáy trước đó. Sự khác biệt và sức mạnh thị trường.

– Biến động VS-Arms tiêu cực của Việt Nam chứng tỏ thị trường đã trở nên sôi động hơn do cách đọc chỉ số. 4 chỉ báo có sự khác biệt điển hình là MACD, Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI), Chỉ số Dao động Stochastic (STO) và Chỉ số Dao động Cuối cùng (ULO) .—— Theo Vietstock

    Leave Your Comment Here