Chứng khoán APEC xóa hết lỗ lũy kế

Theo Apec Securities (APS), trong quý 4 năm 2020, doanh thu đạt xấp xỉ 47 tỷ đồng, tăng 165% so với cùng kỳ năm ngoái và lợi nhuận sau thuế là 41 tỷ đồng.

Công ty Doanh thu gần đạt 159 tỷ đồng, gấp sáu lần năm 2019. Bộ phận tư vấn tài chính chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu doanh thu, đạt 84 tỷ đồng, tăng gần 360%. -Theo ban lãnh đạo công ty, nguồn thu nhập này đến từ hoạt động tư vấn tài chính, huy động vốn chủ sở hữu, tư vấn phát hành và phát hành trái phiếu doanh nghiệp công nghiệp và xây dựng, phát triển bất động sản. Một số giao dịch tạo ra lợi nhuận đáng kể, chẳng hạn như trái phiếu do Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (CII) phát hành vượt 3.000 tỷ đồng, và 1,6 nghìn tỷ trái phiếu do Công ty Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản phát hành. Ha’an – thu nhập còn lại từ kinh doanh môi giới chứng khoán và lãi cho vay. Do việc sắp xếp lại danh mục đầu tư vốn cổ phần đa dạng hóa và thanh lý các chứng khoán tiềm năng, lợi nhuận tài sản tài chính (FVTPL) cũng tăng đáng kể, vượt 53 tỷ đồng, so với 6 tỷ đồng năm ngoái, APS đạt 57 tỷ đồng hàng năm, lỗ 34 tỷ là khá khác nhau. Đây là mức lợi nhuận cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây, vượt xa kế hoạch. Đại hội thường niên thông qua 10 tỷ đồng. Công ty cũng xóa được khoản lỗ lũy kế 55 tỷ đồng các năm trước, nâng tổng nguồn vốn lên hơn 400 tỷ đồng. Cổ phiếu này đã đạt đỉnh 8.500 đồng vào đầu tuần, tức tăng gấp 3 lần trong vòng chưa đầy 3 tháng.

    Leave Your Comment Here