Đề xuất sáp nhập hai sở giao dịch chứng khoán năm 2013

Trong bài phát biểu tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển thị trường chứng khoán 2012, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Vũ Bằng cho biết, việc tổ chức lại hai sở giao dịch chứng khoán sẽ là một trong những giải pháp quan trọng cần thực hiện. Thực hiện năm 2012. .

Hợp nhất hai sở giao dịch chứng khoán vào năm 2013. Cụ thể hơn, chính phủ Việt Nam sẽ hoạt động theo cơ chế “một bộ máy, hai lớp” sau khi được chính phủ phê duyệt và sáp nhập. Do đó, các cổ phiếu này sẽ chuyển dần sang giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Đồng thời, “đầu tàu” của Hà Nội sẽ chủ yếu tập trung vào sự phát triển của đất đặc biệt và các dẫn xuất của nó, UPCoM. Ngoài ra, theo Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Quốc gia, cơ chế làm việc của Sở sau khi sáp nhập đã được thể hiện theo hướng phát triển thị trường. Từ nay đến năm 2020. Với việc hợp nhất hai sở, Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Nhà nước cũng có kế hoạch nâng tiêu chuẩn niêm yết đối với các doanh nghiệp nhà nước. Do đó, vốn đăng ký tối thiểu của các công ty niêm yết trên HOSE sẽ chính thức được tăng lên 120 tỷ đồng (hiện tại là 80 tỷ đồng), còn HNX là 30 tỷ đồng (hiện tại là 10 tỷ đồng). Hàng loạt tiêu chuẩn sinh lời khác theo sau đó là số lượng cổ đông tối thiểu … – Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phát biểu trên VnExpress.net – Ông Vũ Bằng cho biết, việc áp dụng các tiêu chuẩn này chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng mới. các công ty niêm yết. Đối với các công ty niêm yết, có khoảng 30% công ty không đáp ứng các tiêu chuẩn trên. Trước những tình huống này, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ dự kiến ​​xây dựng kế hoạch 5 năm để công ty phát triển các tiêu chuẩn mới.

Nhật Minh

    Leave Your Comment Here