Inexco bán toàn bộ vốn của mình cho Lintong Food

VDL trả cổ tức 18% cổ phần – Công ty TNHH Thực phẩm Lintong (VDL) đã công bố một giao dịch cổ đông lớn. Do đó, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Inexco đã bán 725.200 cổ phiếu VDL kể từ ngày 17/12/2012. Do đó, Inexco không còn nắm giữ cổ phiếu VDL.

Đồng thời, Công ty Cổ phần Đầu tư Elmich đã mua 632.000 cổ phiếu VDL, tăng tỷ lệ sở hữu từ 0% lên 20,2%. . Giám đốc Elmich – Ông Đỗ Thành Trung là thành viên hội đồng quản trị của Inexco. Cá nhân ông Trung nắm giữ 145.785 cổ phiếu VDL, chiếm 4,66%.

Vào đầu phiên giao dịch ngày 21/12, cổ phiếu VDL có giá 36.500 đồng / đơn vị. – Trong quý 3, lợi nhuận sau thuế của Lintong Food tăng từ 6 tỷ đồng lên 7,4 tỷ đồng. Chỉ trong 9 tháng, Lam Tong Food đã thu được khoản lãi sau thuế gần 16,2 tỷ đồng.

    Leave Your Comment Here