Vinamilk đã phát hành thành công 278 triệu cổ phiếu miễn phí

Tập đoàn sản phẩm sữa Việt Nam (Vinamilk, mã: SARL) đã phân phối thành công gần 278 triệu cổ phiếu của mình cho hơn 9.600 cổ đông. Mục đích của vấn đề này là cho phép Vinamilk tăng vốn chủ sở hữu từ vốn chủ sở hữu. tất nhiên. Tỷ lệ thực hiện là 50%, tương đương với mỗi cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu tại thời điểm xóa danh sách có thể nhận được cổ phiếu mới phát hành.

Trước đây, Vinamilk có thể tiết kiệm khoảng 555 triệu ngày. Trong đó 430.120 đơn vị là cổ phiếu quỹ. Kết quả trên đã tăng tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Vinamilk lên hơn 833 triệu đơn vị, nhưng số lượng cổ phiếu quỹ vẫn không thay đổi.

Trong 9 tháng đầu năm 2012, Vinamilk đã hoàn thành 89% kế hoạch hàng năm, lợi nhuận ròng. Giá trị kết hợp vượt quá 4,177 tỷ EUR, tăng 31% so với năm trước. Trong phiên giao dịch 7/1, cổ phiếu của Gay đã tăng thêm 500 đồng, đạt 88.500 đồng / đơn vị.

Tường Vi

    Leave Your Comment Here