Cổ phiếu của Vĩnh Sơn-Song Xin đạt 1,2 nghìn tỷ đồng

Vào sáng ngày 26 tháng 12, đã có nhiều giao dịch được thỏa thuận lẫn nhau trong các cổ phiếu VSH với mức giá từ 20.600 đến 22.700 đồng. Khối lượng giao dịch vượt quá 58,56 triệu cổ phiếu, trong đó có 3 lệnh vượt 10 triệu cổ phiếu. Tổng giá trị của các giao dịch này là khoảng 1.240 tỷ đồng. Đây rất có thể là một giao dịch được thực hiện bởi Công ty Cổ phần Kỹ thuật Điện lạnh (REE). Trước đó, công ty đã đăng ký mua gần 60 triệu cổ phiếu VSH để tăng cổ phần lên hơn 50% mà không cần đấu thầu công khai. Giao dịch dự kiến ​​sẽ bắt đầu vào hôm nay và kết thúc vào ngày 21 tháng 1 năm 120. –REE gần đây cũng đã ký hợp đồng đặt mua 200 trái phiếu từ VSH, trị giá 1 tỷ đồng. Việc phát hành trái phiếu nhằm mục đích tài trợ cho dự án thủy điện Thượng Kon Tum. Trái phiếu được bảo đảm bằng tài sản, tất cả đều là công trình xây dựng, máy móc, thiết bị và công cụ vận chuyển của nhà máy thủy điện Vĩnh Sơn-Sông Hinh. Sau khi Tòa án Nhân dân Hà Nội lật lại toàn bộ phán quyết của trọng tài do Ủy ban Trọng tài 24/14 đưa ra vào ngày 10 tháng 4, cổ phiếu của VSH, đã tăng hơn 8% trong vòng một tháng. Một số nhà thầu phụ trong Văn phòng Thiết kế Đồng của Tập đoàn Thủy điện Trang. Công ty TNHH Quốc và Đường sắt n ° 18 .

Đông

    Leave Your Comment Here