Becamex IJC muốn giảm hơn 50% vốn cho thuê

Theo nghị quyết của hội đồng quản trị của công ty về phát triển cơ sở hạ tầng công nghệ (mã chứng khoán: IJC), công ty vừa quyết định giảm vốn cổ phần từ 2.742 tỷ đồng xuống còn 1.350 tỷ đồng. Do đó, công ty sẽ thuê các chuyên gia tư vấn độc lập để phát triển các kế hoạch và phương pháp cụ thể để giảm vốn. Quyết định này khiến nhiều nhà đầu tư trên thị trường ngạc nhiên.

Trong các cuộc thảo luận với VnExpress, chuyên gia chứng khoán Mai Vũ Thảo tuyên bố rằng theo Luật Công ty 2014, công ty có thể thay đổi vốn cổ phần trong một số trường hợp nhất định. Trước hết, theo quyết định của đại hội cổ đông, nếu công ty đã hoạt động được hơn 2 năm (kể từ ngày này), công ty sẽ trả lại một phần vốn góp cho các cổ đông theo tỷ lệ góp của cổ đông. Đăng ký công ty) và đảm bảo rằng tất cả các khoản nợ và nghĩa vụ bất động sản khác được hoàn trả sau khi trả nợ cho các cổ đông. Trong trường hợp thứ hai, công ty mua lại cổ phiếu đã phát hành.

Tuy nhiên, theo ông Thảo, Becamex IJC khó thực hiện trước tiên, vì công ty đã công bố số tiền mặt chỉ 7.670 tỷ đồng, dẫn đến việc bán tài sản trị giá hàng nghìn tỷ đô la. -Như phương pháp thứ hai, việc mua lại cổ phiếu của chính công ty sẽ làm giảm vốn cổ phần, không phải vốn, cũng như số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Luật Chứng khoán Việt Nam hiện quy định rằng mệnh giá cổ phiếu và chứng chỉ quỹ lần đầu tiên phát hành ra công chúng là 10.000 đồng. Do đó, ngay cả khi bạn mua cổ phiếu của chính mình, vốn cổ phần sẽ vẫn giữ nguyên vì cổ phiếu sẽ không thay đổi. thay đổi. Tuy nhiên, trong trường hợp này, vốn chủ sở hữu sẽ giảm.

Trong nghị quyết, doanh thu mục tiêu của Becamex IJC là 1.043 nghìn tỷ dinar, tăng 48% so với năm trước. Trong đó, doanh thu xây dựng cơ sở hạ tầng ước tính đạt gần 417 tỷ đồng, chiếm 40% cơ cấu. Lợi nhuận sau thuế là 193 tỷ đồng, tăng 58% so với năm 2015.

Ngoài ra, bộ cũng phê duyệt kế hoạch kinh doanh của dự án đầu tư BOT, đồng thời cải tạo và cải tạo Quốc lộ 13, với tổng vốn đầu tư là 1.450 tỷ rupiah. Doanh thu dự án dự kiến ​​là 6.735 nghìn tỷ đồng và lợi nhuận ròng ước đạt 1.055 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính hợp nhất của IJC trong quý IV năm 2015 cho thấy tổng doanh thu đã đạt 705 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế. Đó là 126 tỷ đô la Mỹ, giảm 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Lý do chính là lợi nhuận kinh doanh cơ bản giảm hơn 31% và chi phí tài chính tăng đáng kể. -Như ngày 31 tháng 12 năm 2015, hàng tồn kho của công ty là 439 tỷ rupiah. Bất động sản là 123 tỷ USD và các khoản phải thu khác là 470 tỷ USD. Đồng thời, tài sản vốn hữu hình là 588 tỷ rupiah.

    Leave Your Comment Here