Vietuite có kế hoạch bán tất cả các cổ phiếu PVD

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietkut, mã chứng khoán: VCB) vừa thông báo rằng từ ngày 20 đến 31/12, ngân hàng dự kiến ​​sẽ bán gần 2,7 triệu cổ phiếu của công ty. Dịch vụ khoan và khoan dầu khí (PVDrilling) được sử dụng để tái cấu trúc danh mục đầu tư. Phương thức thực hiện giao dịch bao gồm các lệnh và thỏa thuận phù hợp.

Nếu thành công, cổ phần PVD còn lại trong danh mục đầu tư của Việt Nam sẽ giảm xuống còn 43.460, tương ứng với tỷ lệ nắm giữ 0,02%. Tuần trước, ngân hàng cũng đã bán 2,7 triệu cổ phiếu PVD.

Trên thị trường chứng khoán, PVD hiện là rổ tiền tệ VN30, và giá thị trường hiện tại là khoảng 61.500 đồng Việt Nam. So với đầu năm, giá thị trường của PVD đã tăng hơn 80%.

Trước đây, một ngân hàng Việt A khác tại Việt Nam cũng đã bán Công ty Dịch vụ và tòa nhà Bất động sản Đất Xanh với 2,2 triệu cổ phiếu DXG. Trước nửa đầu tháng 1 năm 2014, ngân hàng tiếp tục bán 1,3 triệu cổ phiếu DXG để tái cấu trúc danh mục đầu tư.

Tường Vi

    Leave Your Comment Here