Người nước ngoài mua GAS, HAG và bán cổ phiếu ngân hàng

Trên sàn giao dịch, các nhà đầu tư nước ngoài ròng đã mua hơn 31 tỷ đồng Việt Nam, giảm nhẹ so với ngày hôm qua. Trong số đó, giá trị mua tăng 15% lên 118 tỷ rupiah và giá trị bán hàng tăng 23% lên 87 tỷ rupiah.

PV GAS đã mua ròng 38,5 tỷ rupiah hôm nay. Đặc biệt, các nhà đầu tư nước ngoài đã mua 1,1 triệu đơn vị, chiếm hơn 90% giao dịch mã. Hôm nay là 1.000 đồng / cổ phiếu vào ngày giao dịch, và giá tham chiếu của GAS giảm xuống còn 40.000 đồng. GAS đóng cửa tăng 2%. – Cổ phiếu của Anh Gia Lai của HAG đôi khi đạt mức giá cao nhất, nhưng đóng cửa tăng 3% và các nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 14 tỷ đồng Việt Nam. -Các cổ phiếu ngân hàng tiếp tục bán mạnh. Các nhóm có doanh thu thuần cao nhất là MBB, EIB và VCB. Giá đóng cửa của ba cổ phiếu ngân hàng thấp hơn giá tham chiếu.

Cổ phiếu Vingroup VIC được bán ròng hôm nay ở mức 8,3 tỷ đồng và đóng cửa ở mức giá thấp nhất. Mua ròng mạnh nhất

doanh thu thuần mạnh nhất

số lượng (hàng tồn kho)

giá trị (tỷ đồng)

— -Code-Số lượng (Cổ phiếu) -Giá trị (Tỷ đồng) -PVS đã mua ròng 3,77 tỷ đồng hôm nay. Trong 5 ngày giao dịch tuần trước, các nhà đầu tư nước ngoài đã mua hơn 16 tỷ đồng Việt Nam từ cổ phiếu. Theo sau là LAS, là 1,7 tỷ đồng.

Mặc dù sự suy giảm chung trên thị trường, PVS và LAS vẫn tăng 2,5% cho đến ngày hôm nay.

Hàng tồn kho ròng được bán là PVX, VCG và SHB đều giảm. Doanh thu thuần của ba cổ phiếu lần lượt là 3 tỷ đồng, 1,5 tỷ đồng và 1 tỷ đồng.

    Leave Your Comment Here