9 tỷ USD đầu tư vào chứng khoán toàn cầu

Theo dữ liệu từ EPFR Global Research, trong tuần kết thúc vào ngày 4 tháng 7, các quỹ đầu tư toàn cầu đã thu hút được 8,93 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, hầu hết các quỹ mới này đến từ các nhà đầu tư tổ chức đầu tư vào các quỹ ETF Hoa Kỳ. Ngoài ra, các quỹ chứng khoán châu Âu đã thu hút được 318 triệu đô la và các quỹ mới nổi nhận được 414 triệu đô la.

Ngược lại, các quỹ ETF được quản lý tích cực đã bị rút 2.3. Trong cùng một tuần, khi quỹ đầu tư của Mỹ mất khoảng một nửa, tổng vốn đầu tư đạt 1 tỷ USD.

Với sự ra đời của các quỹ trái phiếu lợi suất cao, các nhà đầu tư tiếp tục ủng hộ trái phiếu đầu cơ. Trong tuần kết thúc vào ngày 4 tháng 7, giao dịch này lên tới 1,7 tỷ đô la. Tìm kiếm chứng khoán năng suất cao, các nhà đầu tư đã rút hơn 2 tỷ USD từ các quỹ trái phiếu doanh nghiệp Mỹ với xếp hạng đầu tư. Thu nhập từ vốn là 1,54 tỷ USD, thấp hơn so với tuần trước, thu hút vốn của 4,74 tỷ USD.

Lý do cho sự quay trở lại cao của dòng vốn vào tài sản là thị trường. Lạc quan về những tiến bộ của các nhà lãnh đạo châu Âu để giúp các ngân hàng gặp khó khăn trong khu vực. Trong vòng một tuần thu thập dữ liệu EPFR, chỉ số S & P 500 đã tăng 3,16% và thị trường chứng khoán toàn cầu tăng 4,1%.

Theo EPFR, tài sản năng suất thấp khiến các nhà đầu tư rút 15,4 tỷ USD. So với các quỹ thị trường tiền tệ châu Âu, đây là một mất mát kỷ lục trong một tuần. Nhìn chung, quỹ thị trường tiền tệ toàn cầu đã rút 21,54 tỷ đô la. Các thị trường chứng khoán mới nổi nhận được 414 triệu đô la – lãi suất thấp ở Trung Quốc và châu Âu đã giúp các quỹ đầu tư thị trường mới nổi trong tuần kết thúc vào ngày 4 tháng 4 và 7 thu hút 414 triệu đô la. Điều này khác với khoản rút $ 262 triệu trong tuần trước. – Từ đầu năm, các quỹ đầu tư thị trường mới nổi đã nhận được tổng cộng 14,34 tỷ USD, so với khoản rút ròng 11,65 tỷ USD trong cùng kỳ năm ngoái. – Quỹ đầu tư toàn cầu Thị trường mới nổi (GEM) thu hút 148 triệu đô la. Đặc biệt, khi quỹ đầu tư Trung Quốc mất 37 triệu đô la trong tuần thứ 10 liên tiếp, các nhà đầu tư đã rút 112 triệu đô la từ các quỹ đầu tư châu Á (trừ Nhật Bản).

Các nhà đầu tư cũng đã rút 41 triệu đô la Mỹ từ quỹ chứng khoán Nga và 40 triệu đô la Mỹ từ quỹ chứng khoán Mỹ Latinh.

Danh mục thị trường mới nổi của quỹ đầu tư tăng trung bình 4% lên 42%, làm cho năm 2012 Tổng tốc độ tăng trưởng hàng năm đạt 6,65%. Quỹ trái phiếu khu vực đã nhận được 874 triệu đô la Mỹ, đưa tổng số quỹ thu hút từ đầu năm đến nay lên 96 tỷ đô la Mỹ.

— (theo Vietstock)

    Leave Your Comment Here