SSI cung cấp thêm kinh phí cho Văn Điển

Do đó, SSI đã mua thêm 30.000 cổ phiếu của Công ty Van Dean Molten Magiê Phosphate (mã chứng khoán: VAF), do đó tăng số lượng cổ phiếu mà công ty nắm giữ từ 4,95% lên 5,05%.

Molten vanadi phosphate phosphate được thành lập năm 1960, chuyên sản xuất và buôn bán phân lân nóng chảy, phân bón, vật liệu xây dựng và bao bì. Cổ phiếu được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh vào cuối tháng 6 năm 2015, với giá tham khảo là 20.000 đồng. Vào ngày 7 tháng 1, giá cổ phiếu của VAF là 16.700 đồng. Năm 2014, lợi nhuận sau thuế của công ty là 85,2 tỷ đồng, tăng 2% so với năm trước. Trong 9 tháng đầu năm, công ty tiếp tục kiếm được gần 56 tỷ đồng và chỉ công bố khoản thanh toán cổ tức bằng tiền mặt cho năm 2015, với tỷ lệ 10%.

Trước khi đầu tư vào VAF, SSI đã thể hiện chiến lược đầu tư quy mô lớn vào nông nghiệp, bên cạnh các doanh nghiệp truyền thống như chứng khoán. Công ty hiện đang nắm giữ cổ phần trong nhiều lĩnh vực công nghiệp, như Công ty hạt giống trung ương (NSC), Công ty hạt giống miền Nam (SSC) … Công ty cổ phần PAN Group-Bộ phận SSI nắm giữ phương châm vốn 20% “Farm-Food-Family” ( Nông nghiệp-Thực phẩm-Gia đình) để thiết lập một mô hình kinh doanh khép kín để cung cấp thực phẩm sạch cho các gia đình.

PhươngLinh

    Leave Your Comment Here